LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5E
Anh/Chị phụ trách lớp: M. Goretti Nguyễn Huyền Duyên Thảo
SĐT của Anh/Chị: 0358685311

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/nxtbcd483

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Trần Vũ Thúy Quỳnh

+ HẠNG 2. Phero Phạm Duy Sơn
+ HẠNG 3. Phero Nguyễn Anh Khoa

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002447 Monica Võ Nguyễn Hồng Ân
2 STD001102 Maria Tô Trần Minh Anh
3 STD001211 Maria Đinh Thị Quỳnh Anh
4 STD002346 Giuse Nguyễn Nhật Quang Bình
5 STD001079 Phêrô Lê Quang Nam Bình
6 STD002449 Maria Trần Bảo Châu
7 STD001103 Maria Ngô Phạm Ngọc Diệp
8 STD001087 Anna Trần Mai Thùy Dung
9 STD002209 Phêrô Phan Thế Dũng
10 STD002528 Giuse Trần Bá Duy
11 STD001248 Giuse Dương Hoàng Đức
12 STD003908 Giuse Phạm Hoàng Đức
13 STD002261 Anna Nguyễn Hồng Thiên Hân
14 STD001214 Maria Trần Thanh Hoa
15 STD001250 Giuse Nguyễn Tiến Hoàng
16 STD002466 Giuse Nguyễn Minh Huy
17 STD001238 Toma Phạm Gia Huy
18 STD003909 Giuse Đào Trần Minh Khang
19 STD002456 Gioan Kim Nguyễn Kiều Đăng Khoa
20 STD001128 PHÊ-RÔ Nguyễn Anh Khoa
21 STD002318 Giuse Nguyễn Hoàng Minh Khoa
22 STD002455 Giuse Nguyễn Đăng Khoa
23 STD001255 Maria Nguyễn Lâm Gia Linh
24 STD002263 PHAO-LÔ Trần Xuân Mạnh
25 STD001063 Maria Phan Nguyễn Bảo Ngân
26 STD001117 Matta Maria Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
27 STD001123 Teresa Dương Thị Hồng Ngọc
28 STD002537 Giuse Phạm Thành Nhân
29 STD001375 Maria Trần Yến Nhi
30 STD001119 Phero Phạm Trần Thiên Phúc
31 STD002516 Maria Phan Vũ Kim Phương
32 STD002539 Maria Trần Vũ Thúy Quỳnh
33 STD001872 Maria Lê Vũ Hương Quỳnh
34 STD001285 Phero Phạm Duy Sơn
35 STD001551 Giuse Nguyễn Hoàng Sơn
36 STD000839 Maria Trần Nguyễn Phương Thanh
37 STD000299 Giuse Trần Ngọc Thành
38 STD001235 Teresa Phạm Nguyễn Bảo Trâm
39 STD004083 Maria Trần Yến Trang
40 STD003910 Phaolo Nguyễn Triệu
41 STD001208 Giuse Nguyễn Duy Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *