LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 7E
Anh/Chị phụ trách lớp:  Anna Võ Thị Hồng Linh
SĐT của Anh/Chị:  0985.752.227   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/haeedb606

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Têrêsa Tạ Đình Thiên Ý
+ Hạng 2: Antôn Lâm Đức Quang
+ Hạng 3: Maria Nguyễn Thị Mai


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000510 Maria Đinh Hoài Anh
2 STD001446 Maria Nguyễn Ngọc Dung
3 STD000661 Maria Nguyễn Ánh Dương
4 STD000705 Phaolo Phạm Đức Duy
5 STD002759 Giuse Đặng Nhật Khiêm
6 STD000711 Phaolo Đỗ Nguyễn Anh Khoa
7 STD001462 Giuse Nguyễn Khởi
8 STD001334 Giuse Huỳnh Nhật Kiên
9 STD001338 Maria Vũ Ngọc Tường Linh
10 STD001464 Maria Trần Thị Khánh Linh
11 STD000672 Maria Nguyễn Thị Mai
12 STD001470 Martino Vũ Đức Mạnh
13 STD001342 Giuse Vũ Hoàng Nam
14 STD000675 Maria Rôsa Lê Nhiên Trúc Ngân
15 STD000818 Maria Đặng Thị Thảo Nguyên
16 STD001372 Maria Bạch Vũ Ngọc Nhi
17 STD000829 An tôn Lâm Đức Quang
18 STD002477 Dominico Nguyễn Đức Thành
19 STD000645 Maria Mai Thị Thanh Thảo
20 STD001503 Maria Trần Thị Thanh Thùy
21 STD001535 Maria Nguyễn Ngọc Phương Vi
22 STD001401 Giuse Bạch Long
23 STD000788 Teresa Tạ Đình Thiên Ý
24 STD000479 Maria Phạm Nguyễn Hoàng Yến