LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6C
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Hoàng Phương Thùy Dung
SĐT của Anh/Chị: 0908041092

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/ogccai201

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Trần Hồng Ngọc

+ HẠNG 2. Teresa Nguyễn Ngọc Như Phúc
+ HẠNG 3. Giuse Vũ Đức Thành

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD004056 Vính Sơn Hoàng Đình Khánh Ân
2 STD001130 Vicente Hoàng Thế Anh
3 STD000417 Martino Hồ Hiếu Minh Anh
4 STD000418 Giuse Lê Tuấn Anh
5 STD000699 Teresa Bùi Vũ Phương Anh
6 STD002772 Giuse Nguyễn Duy Anh
7 STD001136 Maria Nguyễn Bảo Châu
8 STD002773 Giuse Phạm Hùng Cường
9 STD003217 Phê rô Lương Tuấn Dũng
10 STD000619 Giuse Tô Khánh Duy
11 STD004055 Maria Phạm Mỹ Duyên
12 STD001296 Maria Trần Thụy Ngọc Hân
13 STD001902 Phêrô Trần Huy Hoàng
14 STD001299 Vinh Sơn Phạm Mạnh Hùng
15 STD004057 Martino Nguyễn Quốc Hưng
16 STD003221 Giuse Nguyễn Quốc Khánh
17 STD001305 Giuse Đỗ Tuấn Kiệt
18 STD001306 Gioan Baotixita Trần Hào Kiệt
19 STD001307 Maria Nguyễn Thùy Liên
20 STD001310 Têrêsa Nguyễn Hà Khánh Linh
21 STD003216 Maria Lê Ngọc Linh
22 STD000715 Giuse Trần Nhật Phi Long
23 STD001314 Maria Vũ Ngọc Trà My
24 STD001315 Têrêsa Trần Thị Kim Ngân
25 STD001317 Maria Trần Hồng Ngọc
26 STD001332 Têrêsa Đinh Ngọc Uyên Nhi
27 STD001324 Têrêsa Nguyễn Tăng Tuệ Nhi
28 STD003219 Gioan baotixita Phạm Đức Phát
29 STD002652 Đa minh Mai Thịnh Phát
30 STD001344 Maria Hồ Ngọc Thiên Phúc
31 STD004054 Têrêsa Nguyễn Ngọc Như Phúc
32 STD001385 Têrêsa Phạm Nhật Phương Quỳnh
33 STD001994 ĐaMinh Ngô Tấn Tài
34 STD001447 Giuse Lê Viết Thắng
35 STD001460 Giuse Vũ Đức Thành
36 STD001573 Giuse Nguyễn Nhật Tiến
37 STD001590 Anna Trần Thị Thùy Trang
38 STD001605 Maria Nguyễn Thị Ái Vân
39 STD001987 Giuse Đào Hoàng Việt