LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 7D
Anh/Chị phụ trách lớp:  Maria Phạm Thị Hằng
SĐT của Anh/Chị:  0388.559.991   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/mmzezm263

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Rosa Phạm Thị Hà Linh
+ Hạng 2: Phero Nguyễn Minh Nhật
+ Hạng 3: Micael Huỳnh Gia Lâm

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001428 Maria Lê Nhật Trúc Anh
2 STD000762 Giuse Nguyễn Đức Anh
3 STD000424 Phaolo Nguyễn Trương Gia Bảo
4 STD001383 Phaolo Võ Văn Bình
5 STD000792 Giuse Vũ Nguyễn Thanh Bình
6 STD000517 Phero Trần Việt Cường
7 STD003280 Gio-an Vũ Hoàng Anh Duy
8 STD000438 Giuse Trần Phạm Minh Hoàng
9 STD000797 Vinhson Đinh Việt Hoàng
10 STD001452 Maria Nguyễn Diệu Hương
11 STD001333 F. Xavie Nguyễn Hoàng Thái Khang
12 STD000669 Vicente Đặng Thanh Lâm
13 STD000484 Rosa Phạm Thị Hà Linh
14 STD000671 Phero Nguyễn Vũ Luân
15 STD000673 Phero Trần Minh Mẫn
16 STD000812 Giuse Trịnh Nguyễn Bảo Minh
17 STD000813 Phaolo Nguyễn Nhật Minh
18 STD000676 Phero Nguyễn Minh Nhật
19 STD000680 Maria Trần Thị Ngọc Nhi
20 STD001456 Giuse Vũ Minh Nhiên
21 STD003728 Gio-an B Hoàng Nguyễn Đức Phát
22 STD002644 Anna Vũ Thị Hoài Phương
23 STD003042 Gio-an B Vũ Khiếu An Thái
24 STD000838 Giuse Đặng Thế Thanh
25 STD000497 Teresa Hoàng Phương Thùy
26 STD000692 Maria Nguyễn Đặng Minh Thùy
27 STD000693 Giuse Đặng Thế Tiến
28 STD001186 Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
29 STD003039 Teresa Phạm Thị Quỳnh Trang
30 STD003282 Gioan Trần Quang
31 STD000504 Teresa Nguyễn Đoàn Yến Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *