LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 8B
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Thị Kim Thủy
SĐT của Anh/Chị: 0936.941.149   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/aixsqy430

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1:  Maria Nguyễn Như Quỳnh
+ Hạng 2: Phanxicô Nguyễn Ngọc Tuấn
+ Hạng 3: Têrêsa Phạm Ngọc Như Ý

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000617 Vincente Nguyễn Sư An
2 STD000602 Anna Nguyễn Phương Anh
3 STD000629 Maria Nguyễn Trần Kiều Anh
4 STD002578 Vinson Vũ Tiến Dũng
5 STD003207 Phe-ro Vũ Hoàng Minh Đăng
6 STD004081 Giuse Vũ Thành Đạt
7 STD001655 Phaolo Nguyễn Minh Đoàn
8 STD001520 Maria Nguyễn Vũ Ngọc Hân
9 STD000632 Maria Nguyễn Đoàn Khánh Hân
10 STD000603 Anna Phạm Thị Mỹ Hiền
11 STD000609 Cecilia Nguyễn Duyên Quỳnh Hoa
12 STD003408 Gioan Vũ Nguyễn Phi Hùng
13 STD001153 Vinhsơn Trần Vũ An Khiêm
14 STD000635 Maria Dương Ngọc Lan
15 STD001614 Teresa Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên
16 STD001609 Phero Ngô Trần Minh Nhật
17 STD001168 Giuse Hà Minh Nhật
18 STD000641 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
19 STD000656 Teresa Hà Trần Minh Như
20 STD001550 Giuse Nguyễn Minh Phát
21 STD000604 Anna Nguyễn Lê Hoàng Phương
22 STD001533 Gioan Vũ Khiếu Khoa Quyền
23 STD001593 Maria Nguyễn Như Quỳnh
24 STD003211 Maria Trần Thị Bảo Quỳnh
25 STD003212 anna Nguyễn Kiều Thảo
26 STD000646 Maria Nguyễn Ngọc Anh Thư
27 STD001182 Giuse Trần Minh Thức
28 STD000647 Maria Phạm Thu Thủy
29 STD000649 Maria Dương Thị Thùy Trang
30 STD001596 Maria Nguyễn Thủy Trúc
31 STD002570 Phanxico Nguyễn Ngọc Tuấn
32 STD001598 Maria Đỗ Ngọc Phương Uyên
33 STD000652 Maria Trần Phương Uyên
34 STD003214 Giu-se Nguyễn Chí
35 STD004082 Teresa Châu Nhật Vy
36 STD000611 Cecilia Châu Phạm Phương Vy
37 STD001191 Teresa Phạm Ngọc Như Ý