LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6B
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Thị Kim Thủy
SĐT của Anh/Chị: 0936941149

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/lwidzd464

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Phanxico Hoàng Văn Tú

+ HẠNG 2. Đaminh Nguyễn Đỗ Minh Tùng
+ HẠNG 3. Phero Vũ Thành Long

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002885 Phao-Lô Nguyễn Vũ Bình An
2 STD004033 phero Nguyễn Hồng Ân
3 STD001967 Vincente Vũ Gia Bảo
4 STD002573 Giuse Hoàng Nguyễn Quốc Bảo
5 STD001954 Mattheu Trần Hoàng Minh Chính
6 STD002606 Anna Đào Ngọc Linh Đan
7 STD002602 Maria Huỳnh Thị Ngọc Giàu
8 STD001969 Giuse Phạm Minh Hải
9 STD000620 Giuse Mai Nam Hải
10 STD002607 Giuse Nguyễn Huy Hoàng
11 STD002598 Giuse Hà Minh Hoàng
12 STD002597 Teresa Trần Quỳnh Hương
13 STD002604 Maria Dương Thị Hương
14 STD001970 Giu-se Lê Ngọc Huy
15 STD002892 Giu-se Vũ Lê Ngọc Huy
16 STD001971 Giuse Dương Tuấn Khang
17 STD002881 Giu-se Phạm Gia Khánh
18 STD001976 Giuse Huỳnh Đỗ Tùng Lâm
19 STD002882 Giu-se Nguyễn Hoàng Thắng Lợi
20 STD001959 Phero Vũ Thành Long
21 STD001927 Anna Trần Ngọc Tuệ Mẫn
22 STD001978 Teresa Vũ Hoàng Thanh Ngọc
23 STD002886 Maria Đinh Lê Bảo Ngọc
24 STD001979 Gioan Baotixita Lê Trương Trọng Nhân
25 STD002594 Anton Nguyễn Thiện Nhân
26 STD001930 Cecilia Vũ Ngọc Yến Nhi
27 STD001980 Teresa Trương Bảo Nhi
28 STD001981 Giuse Nguyễn Phúc Hoàng Phát
29 STD001958 Phaolo Vũ Quốc Phong
30 STD003310 Đa Minh Nguyễn Duy Phong
31 STD001937 Giuse Trần Công Gia Phước
32 STD002889 Giu-se Nguyễn Thành Phương
33 STD001929 Anton Phạm Minh Tiến
34 STD001947 Maria Đỗ Ngọc Bảo Trâm
35 STD002595 Anton Trần Hoàng Thanh Trí
36 STD001961 Phêrô Vũ Minh Triết
37 STD001949 Maria Phùng Bảo Trúc
38 STD001957 Phanxico Hoàng Văn
39 STD001986 Đaminh Nguyễn Đỗ Minh Tùng
40 STD002601 Isave Thân Thanh Vân
41 STD002605 Anna Nguyễn Lan Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *