LỚP GIÁO LÝ: VÀO ĐỜI 1
Anh/Chị phụ trách lớp: Anna Đỗ Ngọc Hiền Hòa
SĐT của Anh/Chị: 0931.744.080     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/vzmehh659

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Maria Nguyễn Ngọc Vân Anh
+ Hạng 2: Giuse Trịnh Lê Gia Long
+ Hạng 3: Maria Nguyễn Lê Hoàng Yến


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003204 Maria Nguyễn Ngọc Vân Anh
2 STD000439 Maria Nguyễn Trâm Anh
3 STD000001 Maria Nguyễn Phương Bảo Châu
4 STD000147 Rosa Phạm Thị Mỹ Chi
5 STD000068 Maria Đào Tăng Ánh Dương
6 STD000133 Maria Phạm Thị Ánh Dương
7 STD000007 Maria Hồ Hạnh Duyên
8 STD000331 Gabriel Nguyễn Phúc Đạt
9 STD000356 Phero Nguyễn Trung Đông
10 STD000101 Giuse Đỗ Hoàng Minh Đức
11 STD000360 Simon Nguyễn Hoàng Hải
12 STD000008 Anna Nguyễn Thị Phương Hiên
13 STD000134 Maria Nguyễn Thị Thanh Hiền
14 STD003198 Giuse Đỗ Quốc Huy
15 STD000143 Phaolo Nguyễn Minh Huy
16 STD000526 Gioan Phạm Gia Huy
17 STD000219 Antôn Nguyễn Huy Lộc
18 STD000037 Giuse Trịnh Lê Gia Long
19 STD000135 Maria Lương Thị Xuân Mai
20 STD000537 Maria Madalena Nguyễn Thị Hồng Mến
21 STD000330 Anton Trương Nhật Minh
22 STD000100 Maria Dương Đỗ Gia Nghi
23 STD000232 Anna Nguyễn Hoàng Ngọc
24 STD003201 Anna Đặng Khánh Nhi
25 STD000113 Anna Trần Thị Yến Nhi
26 STD000148 Teresa Phạm Ngọc Thanh Nhi
27 STD000363 Teresa Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi
28 STD000328 Anna Lê Tâm Như
29 STD000043 Matino Nguyễn Duy Pháp
30 STD000459 Giuse Kiều Tiến Phát
31 STD000353 Phanxico Phan Công Phát
32 STD000531 Phero Phaolo Trần Thiên Phúc
33 STD000336 Giuse Đỗ Đặng Hoàng Phúc
34 STD000095 Rosa Phạm Việt Phương
35 STD000346 Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương
36 STD000048 Gioan Phạm Thiên Quang
37 STD000337 Giuse Nguyễn Công Quang
38 STD000053 Maria Cù Thanh Thảo
39 STD000521 Anton Trần Đăng Hoàng Thiên
40 STD000540 Maria Trần Vũ Minh Thư
41 STD000348 Maria Nguyễn Xuân Thư
42 STD001784 Giuse Trần Gia Thuận
43 STD000473 Teresa Nguyễn Bảo Trâm
44 STD003200 Maria Nguyễn Ngọc Huyền Trang
45 STD000060 Gioan Phaolo Nguyễn Quốc Uy
46 STD000088 Giuse Vũ Quang Vinh
47 STD000087 Maria Nguyễn Trần Tường Vy
48 STD000061 Anna Bùi Trần Thảo Vy
49 STD000063 Teresa Phạm Vũ Tường Vy
50 STD000546 Maria Ngô Thị Phương Vy
51 STD000091 Maria Lê Thị Xuân
52 STD003203 Maria Nguyễn Lê Hoàng Yến