LỚP GIÁO LÝ: VÀO ĐỜI 2
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Trần Hoàng Thoại Như
SĐT của Anh/Chị: 0382.310.883   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/awflqq516

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Vinh Sơn Vũ Hoàng Phát
+ Hạng 2: Anna Vũ Ngọc Anh Thư
+ Hạng 3: Phero Nguyễn Thành Vĩnh

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000872 Giuse Đỗ Hoàng An
2 STD000895 Maria Nguyễn Hoài Mai Anh
3 STD000366 Maria Trần Thị Quỳnh Anh
4 STD000203 Têrêsa Trương Ngọc Ánh
5 STD000367 Gierado Lê Nhật Tuấn Anh
6 STD003732 Anna Nguyễn Kỳ Duyên
7 STD000207 Maria Nguyễn Thị Bảo
8 STD000208 Têrêsa Trịnh Ngọc Hân
9 STD003655 Maria Bùi Khánh Hòa
10 STD004028 Giuse Nguyễn Mạnh Hưng
11 STD003654 Maria Dương Thị Hường
12 STD000213 Têrêsa Vũ Thị Quỳnh Hương
13 STD000737 Phero Nguyễn Hoàng Huy
14 STD000379 Maria Ngô Thanh Huyền
15 STD000957 Gioan Nguyễn Kim Khoa
16 STD000738 Teresa Vũ Nguyễn Hoàng Lan
17 STD000382 Maria Đặng Nguyễn Phương Linh
18 STD000383 Maria Vũ Thị Khánh Linh
19 STD000384 Xavier Trần Đắc Lợi
20 STD000450 Anna Phan Thị Thuý Nga
21 STD000229 Maria Nguyễn Hoàng Kim Ngân
22 STD000453 Anna Vũ Thị Kim Ngân
23 STD000454 Teresa Trần Bích Ngọc
24 STD000233 Maria Nguyễn Thị Bảo Ngọc
25 STD000456 Phaolo Nguyễn Minh Nhật
26 STD000742 Maria Nguyễn Hoàng Như
27 STD000392 Maria Vũ Hoàng Quỳnh Như
28 STD000394 Vinh Sơn Vũ Hoàng Phát
29 STD000461 Anre Lê Huỳnh Tâm Phước
30 STD000744 Anna Mai Phương
31 STD000745 Maria Bùi Đình Như Quỳnh
32 STD000399 Teresa Phạm Hà Diễm Quỳnh
33 STD000240 Vixente Vũ Nguyễn Ngọc Sơn
34 STD000242 Giuse Bùi Minh Thành
35 STD000467 Maria Nguyễn Hoàng Minh Thư
36 STD000405 Maria Nguyễn Phúc Anh Thư
37 STD000406 Anna Vũ Ngọc Anh Thư
38 STD000407 Teresa Nguyễn Đoàn Minh Thư
39 STD000153 Maria Vũ Thị Thủy Tiên
40 STD000408 Teresa Nguyễn Thùy Trang
41 STD000409 Maria Trần Thanh Trang
42 STD000411 Phêro Nguyễn Thành Vĩnh
43 STD000254 Maria Vũ Thụy Mai Xuân