LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 7A
Anh/Chị phụ trách lớp:  Anna Nguyễn Thị Mai
SĐT của Anh/Chị:  0789.872.097   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/xmlkem523

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Giuse Hoàng Kim Long
+ Hạng 2: Lucia Lê Ngọc Thiên Thanh
+ Hạng 3: Giuse Phạm Hải Đăng

 

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001418 Maria Vũ Kiều An
2 STD000419 ĐaMinh Vũ Hoàng Gia Ân
3 STD001422 Phêrô Cao Duy Anh
4 STD000420 Anna Nguyễn Ngọc Mai Anh
5 STD000422 Têresa Nguyễn Ngọc Phương Anh
6 STD000423 Martino Nguyễn Hoàng Gia Bảo
7 STD000425 Teresa Nguyễn Thị Quỳnh Chi
8 STD000426 Giuse Vũ Hoàng Chính
9 STD000427 Giuse Vũ Hoàng Chung
10 STD001624 Gioan Mai Đức Dũng
11 STD000431 Giuse Phạm Viết Trung Dũng
12 STD000824 Martino Đinh Đại Tây Dương
13 STD000428 Giuse Phạm Hải Đăng
14 STD000430 Phero Trần Phát Đạt
15 STD000432 Maria Nguyễn Hoàng Gia Hân
16 STD000433 Teresa Nguyễn Trần Gia Hân
17 STD001319 Teresa Võ Nhật Khánh Hân
18 STD000434 Maria Vũ Thị Mỹ Hằng
19 STD000435 Maria Vũ Thị Hạnh
20 STD000436 Maria Nguyễn Ngọc Bách Hảo
21 STD000437 Gioan Kim Nguyễn Trung Hiếu
22 STD001629 Giuse Vũ Trịnh Văn Hoàng
23 STD000481 ĐaMinh Vũ Chí Hùng
24 STD000482 Maria Nguyễn Trần Bảo Huyền
25 STD000485 Maria Phan Khánh Linh
26 STD000486 Teresa Trần Ngọc Thùy Linh
27 STD001157 Giuse Hoàng Kim Long
28 STD002078 Maria Trần Ninh Nguyệt Nga
29 STD000489 Teresa Phạm Hoàng Khánh Ngọc
30 STD000490 Maria Trương Thị Ánh Ngọc
31 STD002073 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Như
32 STD000827 Giuse Phan Anh Quân
33 STD003334 Giuse Mai Quốc Huy
34 STD001390 Lucia Lê Ngọc Thiên Thanh
35 STD000495 Philipphe Bùi Minh Thiện
36 STD001181 Giuse Nguyễn Nhật Thịnh
37 STD000496 Maria Vũ Thị Hiền Thục
38 STD002395 Teresa Trần Ngọc Cát Tiên
39 STD000499 Maria Trương Thị Bích Trâm
40 STD000500 Catarina Nguyễn Đoàn Minh Trang
41 STD001505 Giu-se Lê Minh Trí
42 STD002076 Giuse Nguyễn Vũ Trung
43 STD000501 Anton Phạm Văn Trường
44 STD000502 Micae Nguyễn Anh Tuấn
45 STD000505 Anna Nguyễn Hồng Khánh Vy
46 STD000507 Maria Nguyễn Trương Tường Vy
47 STD001192 Anna Nguyễn Thị Hoàng Yến