LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 9A
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Teresa Nguyễn Thị Nhã Hạ
SĐT của Anh/Chị: 0936.941.149   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/uevrpj791

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Giuse Nguyễn Hoài Nam
+ Hạng 2: Maria Phan Nguyễn Quỳnh Giao

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001723 Đaminh Đặng Vĩnh An
2 STD001749 Teresa Trương Nguyễn Ngọc Anh
3 STD001686 Maria Đỗ Nguyễn Ngọc Anh
4 STD001688 Maria Nguyễn Phạm Ngọc Anh
5 STD001689 Maria Vũ Phương Anh
6 STD001356 Giuse Nguyễn Hoàng Gia Bảo
7 STD001707 Phanxico Phạm Hoàng Diệp
8 STD001776 Giuse Nguyễn Tiến Dũng
9 STD002430 Vincente Nguyễn Quốc Gia Duy
10 STD001732 Maria Vũ Hạnh Duyên
11 STD001746 Phêrô Nguyễn Lê Minh Đạt
12 STD001733 Maria Phan Nguyễn Quỳnh Giao
13 STD001690 Maria Nguyễn Thanh
14 STD001734 Maria Nguyễn Trần Bảo Hân
15 STD001704 Martino Phạm Việt Hoàng
16 STD001691 Maria Huỳnh Đoàn Phương Khánh
17 STD001678 Gioan Baotixita Lê Nghi Lâm
18 STD001795 Maria Goretti Trần Tống Ái My
19 STD001693 Maria Nguyễn Thị Trà My
20 STD001729 Giuse Nguyễn Hoài Nam
21 STD000076 Giuse Vincente Nguyễn Nhật Nam
22 STD001412 Maria Goretti Nguyễn Vũ Kim Ngân
23 STD001745 Phêrô Trương Thanh Nguyên
24 STD000079 Giuse Mai Nhật Nguyên
25 STD001728 Gioan Phaolo Hoàng Minh Nhật
26 STD001696 Maria Hoàng Ngọc Yên Nhi
27 STD001674 Cecilia Trần Hoàng Ngọc Ý Như
28 STD001781 Giuse Hoàng Vĩnh Phong
29 STD001682 Giuse Trần Vũ Hoài Phong
30 STD001711 Phêrô Nguyễn Nam Phong
31 STD002433 Giuse Nguyễn Hoàng Vinh Thắng
32 STD001713 Phaolo Trần Xuân Thành
33 STD001684 Giuse Dương Lê Quốc Thịnh
34 STD002434 Teresa Đinh Hoài Thương
35 STD001724 Đaminh Đặng Vĩnh Thụy
36 STD002069 Maria Ngô Hoàng Mai Thy
37 STD001374 Maria Nguyễn Đào Huyền Trân
38 STD001676 Gioan Đoàn Văn Tráng
39 STD001714 Phêrô Phạm Minh Trí
40 STD002813 Maria Nguyễn Phạm Nhã Trúc
41 STD004017 Phanxico Phạm Ngọc Trường
42 STD001701 Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết
43 STD001747 Rôsa Trần Thị Phương Uyên
44 STD004016 MARIA NGÔ NHẬT XUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *