LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6E
Anh/Chị phụ trách lớp: Anna Vũ Thị Thu Huệ
SĐT của Anh/Chị: 0787502760

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/hbvewx991

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Teresa Nguyễn Bảo Châu  

+ HẠNG 2. Teresa Huỳnh Ngọc Thiên Ân
+ HẠNG 3. Teresa Mai Thị Kỳ Duyên

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002498 Teresa Huỳnh Ngọc Thiên Ân
2 STD002473 Cecilia Kim Anh
3 STD002480 ĐaMinh Nguyễn Công Anh
4 STD002508 Maria Nguyễn Ngọc Trâm Anh
5 STD002509 Gioan B Giacobe Trần Hoài Anh
6 STD001131 Maria Bùi Ngọc Trâm Anh
7 STD002491 Maria Lai Hoàng Ngọc Bích
8 STD001135 Têrêsa Nguyễn Bảo Châu
9 STD002500 ĐaMinh Đinh Mạnh Cường
10 STD001291 Têrêsa Ngô Thụy Thùy Dương
11 STD002497 Teresa Mai Thị Kỳ Duyên
12 STD002488 Gioa Kim Nguyễn Hải Đăng
13 STD002490 Catarina Phạm Hồng Điệp
14 STD002519 Tomaso Nguyễn Trần Nhật Đức
15 STD002814 Martino Lê Hoàng Hải
16 STD002489 Teresa Mai Hoàng Gia Hân
17 STD002520 Teresa Vũ Thị Ngọc Hân
18 STD001297 Maria Chu Thị Minh Hằng
19 STD002479 Teresa Phạm Vũ Kim Hoàn
20 STD002485 Giuse Phạm Ngọc Hoàng
21 STD002821 Giuse Nguyễn Đức Huy
22 STD002502 Giuse Nguyễn Đức Huy
23 STD002761 Phero Lương Gia Huy
24 STD004091 Teresa Đỗ Khánh Huyền
25 STD002495 Maria Nguyễn Vũ Thanh Huyền
26 STD001304 Anton Tạ Duy Khiêm
27 STD002487 Giuse Nguyễn Tấn Lộc
28 STD002758 Giu-se Phạm Văn Phúc Lộc
29 STD002484 Giuse Phạm Ngọc Long
30 STD002499 Phaolo Trương Minh Mẫn
31 STD002482 Teresa Nguyễn Thị Xuân Mỹ
32 STD001322 Giuse Nguyễn Khánh Nguyên
33 STD002820 Dominico Nguyễn Hoàng Nhân
34 STD002511 Maria Vũ Ngọc Yến Nhi
35 STD002483 Teresa Vũ Nguyễn Hoàng Oanh
36 STD002512 Giuse Bạch Kim Phi
37 STD001454 Giuse Huỳnh Trường Thành
38 STD002514 Maria Nguyễn Như Thảo
39 STD001395 Maria Đỗ Thị Thùy Trang
40 STD001966 Teresa Nguyễn Thanh Trúc
41 STD002501 ĐaMinh Đinh Mạnh Tuấn
42 STD002478 Teresa Chu Ngọc Khang Vy
43 STD002492 Maria Dương Hoàng Thảo Vy
44 STD002493 Maria Bùi Thị Thảo Vy
45 STD001606 Anna Hồ Trương Tường Vy
46 STD002496 Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến