LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6D
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Trần Bảo Hân
SĐT của Anh/Chị: 0906056537

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/xszmdc471

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Võ Thiên Thư

+ HẠNG 2. Maria Phạm Tri Ân
+ HẠNG 3. Maria Vũ Hoàng Yến Trang

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002008 Maria Phạm Tri Ân
2 STD002007 Luca Hoàng Nhật Anh
3 STD002010 Maria Vũ Trịnh Thị Hồng Anh
4 STD002043 Giuse Đặng Mai Tuấn Anh
5 STD002045 Anna Phạm Hoàng Lan Anh
6 STD002809 Phaolo Trần Quang Bảo
7 STD002030 Phêrô Nguyễn Đạt
8 STD002039 Vinh Sơn Phạm Minh Đức
9 STD002036 Têrêsa Phùng Ngọc Gia Hân
10 STD002048 Lucia Nguyễn Hoàng Bảo Hân
11 STD002011 Maria Hoàng Thị Xuân Hạnh
12 STD002004 Giuse Trịnh Ngọc Hiếu
13 STD002049 Anton Nguyễn Trương Gia Khang
14 STD002025 Maria Phạm Ngọc Thùy Lâm
15 STD002012 Maria Vũ Thị Ngọc Lan
16 STD001977 Teresa Trần Vũ Phong Lan
17 STD002032 Giuse Lê Công Minh
18 STD002026 Maria Mađalêna Phạm Trương Trà My
19 STD002033 Têrêsa Vũ Kiều Hải Nghi
20 STD002014 Maria Nguyễn Bùi Ánh Ngọc
21 STD002015 Maria Trần Nguyễn Bảo Ngọc
22 STD002053 Maria Nguyễn Bảo Ngọc
23 STD001982 Giuse Vũ Trịnh Thiên Phát
24 STD001936 Giuse Vũ Minh Phúc
25 STD003284 Phanxico Nguyễn Trọng Phúc
26 STD002016 Maria Vũ Nguyễn Nam Phương
27 STD002017 Maria Đào Thị Như Quỳnh
28 STD001365 Maria Trương Nguyễn Như Quỳnh
29 STD000836 Giuse Nguyễn Đình Thắng
30 STD002019 Maria Nguyễn Võ Thiên Thư
31 STD002037 Têrêsa Nguyễn Trần Minh Thư
32 STD002055 Maria Huỳnh Trần Anh Thư
33 STD001287 Maria Lê Hoàng Anh Thư
34 STD002021 Maria Nguyễn Vũ Ngọc Trâm
35 STD002808 Maria Hoàng Ngọc Bảo Trâm
36 STD002022 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trân
37 STD001990 Anna Vũ Ngọc Tuyết Trang
38 STD002057 Maria Vũ Hoàng Yến Trang
39 STD002034 Têrêsa Đỗ Hoàng Vân