LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 7C
Anh/Chị phụ trách lớp:  Martino Nguyễn Minh Triệu
SĐT của Anh/Chị:  0906.442.848   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/bqyebb146

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Đa Minh Chen Hui Yao
+ Hạng 2: Teresa Trần Uyên Trang
+ Hạng 3: Tacarina Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001425 Gioan Baotixita Dương Đỗ Duy Anh
2 STD002439 Giu Se Huỳnh Trần Gia Bảo
3 STD000793 Gioan Baotixita Đào Hải Đăng
4 STD001639 Maria Đinh Thị Hồng Hạnh
5 STD001323 Giuse Lê Phúc Hưng
6 STD001328 Gioan Baotixita Nguyễn Nhật Huy
7 STD000803 Daminh Kiên Thái Khang
8 STD000804 Giuse Nguyễn Phan Hữu Khang
9 STD000805 Gioan Nguyễn Tuấn Khang
10 STD000806 Giuse Nguyễn Đăng Khánh
11 STD000808 Giuse Phạm Lâm Đăng Khoa
12 STD000810 Anna Nguyễn Phương Linh
13 STD001340 Giuse Lê Minh Hoàng Long
14 STD002825 Giuse Hoàng Phi Long
15 STD001472 Giuse Nguyễn Duy Mạnh
16 STD000814 Giuse Phạm Quang Minh
17 STD001825 Maria Nguyễn Hoàng Uyên Nhi
18 STD001379 Giê- ra- đô Nguyễn Trần Hoàng Phúc
19 STD001386 Giuse Nguyễn Văn Quang
20 STD002442 Teresa Lã Như Quỳnh
21 STD003268 Phêrô Nguyễn Trường Sơn
22 STD000494 Giuse Kiều Minh Tâm
23 STD001491 Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
24 STD001495 Maria Vũ Ngọc Phương Thảo
25 STD000841 Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
26 STD001391 Giuse Trần Minh Thông
27 STD000691 Anre Phan Nguyễn Anh Thư
28 STD000843 Maria Nguyễn Trần Minh Thư
29 STD000845 Teresa Ngô Quỳnh Bảo Thy
30 STD002685 Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
31 STD002630 Têresa Trần Uyên Trang
32 STD001510 Tacarina Nguyễn Ngọc Xuân Trang
33 STD001516 Giuse Nguyễn Lê Minh Trí
34 STD000851 Raphael Nguyễn Văn Trường
35 STD000852 Lucia Bùi Hoàng Phương Uyên
36 STD000853 Maria Trịnh Ngọc Minh Uyên
37 STD001400 Maria Đỗ Thanh Vân
38 STD001539 Maria Nguyễn Triệu Vy
39 STD001302 Maria Vũ Nhật Vy
40 STD000855 Daminh Chen Hui Yao
41 STD000856 Maria Phạm Thị Ngọc Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *