LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 8A
Anh/Chị phụ trách lớp:  Maria Nguyễn Hoàng Phương Thùy Dung
SĐT của Anh/Chị:  0908.041.092   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/gcamey510

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Maria Trần Phương Nghi
+ Hạng 2: Maria Đinh Huyền Trang
+ Hạng 3: Anna Nguyễn Ngọc Hiền

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000761 Têrêsa Trần Gia An
2 STD000817 Phêrô Nguyễn Gia Bảo
3 STD001387 Anna Vũ Phạm Quỳnh Chi
4 STD001841 Vinhson Trần Minh Chiến
5 STD002080 Anna Nguyễn Ngọc Phương Dao
6 STD001658 Phêrô Nguyễn Trí Dũng
7 STD001389 Simon Nguyễn Trung Dương
8 STD001628 Giuse Nguyễn Anh Duy
9 STD000831 Maria Trần Thị Mỹ Duyên
10 STD001627 Giuse Tô Thiên Định
11 STD001394 Maria Nguyễn Ngọc Hạ
12 STD001402 Lucia Nguyễn Hồ Ngọc Hạnh
13 STD001617 Anna Nguyễn Ngọc Hiền
14 STD001663 Teresa Trần Thị Thu Hiền
15 STD001147 Phêrô Phạm Quốc Hưng
16 STD001659 Phero Trịnh Hoàng Gia Hưng
17 STD002613 Teresa Đoàn Thanh Hương
18 STD001652 Martino Lưu Gia Huy
19 STD001640 Maria Nguyễn Ngọc Thảo Huyên
20 STD001409 Micae Nguyễn Duy Kha
21 STD001411 Giuse Nguyễn Phú Gia Khang
22 STD001642 Maria Ngô Thị Bích Kiều
23 STD001643 Maria Phạm Thị Như Lan
24 STD001417 Gioan Nguyễn Vũ Quốc Long
25 STD001654 Phanxico Xavie Nguyễn Đức Luân
26 STD001158 Phaolo Phạm Duy Mạnh
27 STD002590 Giuse Trịnh Quang Minh
28 STD001662 Phero Trần Xuân Nam
29 STD001163 Maria Trần Phương Nghi
30 STD001440 Maria Nguyễn Trịnh Lan Nghi
31 STD001443 Maria Nguyễn Trần Bảo Ngọc
32 STD001448 Phêrô Lê Nguyễn Trung Nguyên
33 STD001166 Têrêsa Trần Nguyễn Nhật Nguyệt
34 STD001167 Maria Trần Thị Thanh Nhàn
35 STD002811 Phaolô Nguyễn Minh Nhật
36 STD001461 Maria Nguyễn Ngọc Như
37 STD001656 Phaolo Lê Hoàng Thiên Phúc
38 STD001173 Xexilia Mai Thị Minh Phương
39 STD001176 Maria Vũ Thị Thu Phương
40 STD001467 Giuse Đào Minh Quân
41 STD001179 Giuse Huỳnh Nhật Quang
42 STD001666 Têrêsa Đỗ Quyên
43 STD001481 Maria Vũ Mai Thanh Tâm
44 STD001633 Giuse Nguyễn Tuấn Thành
45 STD001498 Teresa Phạm Thị Thanh Thảo
46 STD001649 Maria Ngô Minh Thư
47 STD001502 Têrêsa Nguyễn Ngọc Minh Thư
48 STD001185 Anna Nguyễn Lê Bảo Trâm
49 STD001518 Maria Nguyễn Phương Bảo Trân
50 STD001524 Maria Đinh Huyền Trang
51 STD001187 Giuse Nguyễn Minh Triết
52 STD004053 Phanxicô Vũ Đức Trung
53 STD001657 Phaolo Huỳnh Bá Trường
54 STD001188 Maria Đỗ Thanh
55 STD001548 Martino Trương Đình Tùng
56 STD002754 Maria Phạm Thị Hồng Vân
57 STD001556 Maria Ngô Trần Khải Vân
58 STD001650 Maria Trần Thị Hà Vi
59 STD001576 Maria Nguyễn Ngọc Như Ý
60 STD001651 Maria Phạm Thiên Gia Yên