LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 4B
Anh/Chị phụ trách lớp: Phaolô Vũ Trọng Lịch
SĐT của Anh/Chị: 0364451545

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/dnvtfr090

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Teresa Trần Thị Thiên Thanh

+ HẠNG 2. Gioan Trần Đức Phát
+ HẠNG 3. Anna Nguyễn Hoàng Bảo Quyên

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003641 Giuse Vũ Thiên Ân
2 STD000164 Phêrô Nguyễn Cao Kỳ Anh
3 STD003643 Maria Hoàng Phương Anh
4 STD003644 Gioan Hoàng Đức Anh
5 STD002418 Anna Nguyễn Kiều Minh Anh
6 STD000171 Vincente Trần Gia Bảo
7 STD000174 Teresa Nguyễn Ngọc Lan Chi
8 STD000177 Teresa Ngô Phạm Bích Diệp
9 STD002320 Giuse Dương Hòa Tiến Dũng
10 STD003639 Giuse Nguyễn Trí Dũng
11 STD000181 Giuse Nguyễn Đức Duy
12 STD000175 Teresa Phan Vũ Minh Đan
13 STD003913 Khánh Đăng
14 STD001092 Giuse Phạm Minh Đức
15 STD002416 Anna Bùi Thị Thuý Hằng
16 STD000186 Phêrô Nguyễn Huy Hiệp
17 STD000187 Vicente Hà Văn Hoàng
18 STD002422 Phero Trần Khánh Hùng
19 STD002903 Giuse Vũ Trịnh Gia Huy
20 STD000190 Giuse Phùng Quang Huy
21 STD000191 GioanBaotixita Vũ Phạm Quốc Huy
22 STD002896 Phero Mang Đình Khải
23 STD001091 GioaKim Nguyễn Hoàng Khang
24 STD000212 Gioan Baotixita Nguyễn Đức Anh Kiệt
25 STD003649 Anna Nguyễn Hà Linh
26 STD003640 Maria Hoàng Ngọc Khánh Linh
27 STD002419 Phero Tạ Quang Minh
28 STD000267 Phero Phạm Nhật Minh
29 STD000268 Maria Nguyễn Ngọc Trà My
30 STD000271 Gioan Baotixita Trần Khánh Nam
31 STD000272 Anna Bùi Thị Kim Ngân
32 STD003648 Nguyễn Hoàng Thảo Ngọc
33 STD000278 Giuse Nguyễn Quốc Minh Nhật
34 STD000281 Teresa Nguyễn Hà Tâm Như
35 STD000285 Gioan Trần Đức Phát
36 STD000288 Phero Nguyễn Hồ Hoàng Phúc
37 STD000290 Anna Nguyễn Minh Phương
38 STD000292 Karona Nguyễn Minh Quang
39 STD002898 Anna Nguyễn Hoàng Bảo Quyên
40 STD003911 Gioan Hoàng Thái Sơn
41 STD003647 Giuse Nguyễn Tuấn Thành
42 STD002420 Teresa Vũ Mai Thanh
43 STD000297 Teresa Trần Thị Thiên Thanh
44 STD000302 Maria Võ Minh Thảo
45 STD002901 Maria Lê Ngọc Thiên Trang
46 STD002902 Teresa Lê Ngọc Đan Trinh
47 STD003645 Teresa Trương Trần Thanh Trúc
48 STD003912 Trần Mỹ Cát Tường
49 STD001100 Giuse Mai Tuấn Việt
50 STD002905 Giuse Trần Hà Huy
51 STD000319 Lucia Đinh Phương Vy