LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2B
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Phạm Thị Hồng
SĐT của Anh/Chị: 0974.063.660     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/etqtqz503

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Dương Doanh Doanh
+ HẠNG 2. Maria Mai Đông Nhi
+ HẠNG 3. Teresa Hoàng Thanh Trúc


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003411 Teresa Trần Ngọc Thiên Ân
2 STD003420 Teresa Nguyễn Phước Quỳnh Anh
3 STD003094 Maria Vũ Ngọc Phương Anh
4 STD003160 Maria Trần Phương Anh
5 STD004026 Phạm Gia Bảo
6 STD003423 Đặng Nguyễn Hoàng Chương
7 STD003433 Maria Dương Doanh Doanh
8 STD003422 Giuse Lã Việt Hải
9 STD003426 Maria Phạm Ngọc Hân
10 STD003434 Maria Nguyễn Trần Gia Hân
11 STD003409 Giuse Lê Gia Huy
12 STD003413 Dominoco Nguyễn Đức Kiên
13 STD003425 Phero Martin Trần Tuấn Kiệt
14 STD002838 Giuse Nguyễn Tuấn Kiệt
15 STD003414 Phero Ngô Bảo Lâm
16 STD003017 Anton Vũ Nhật Long
17 STD003430 Maria Nguyễn Vũ Hồng Ngọc
18 STD003021 Maria Nguyễn Bích Ngọc
19 STD003179 Teresa Mai Vũ Bảo Ngọc
20 STD003410 Maria Vũ Lâm Yến Nhi
21 STD003128 Maria Mai Đông Nhi
22 STD003730 Nguyễn Yến Nhi
23 STD003417 Giuse Nguyễn Lâm Gia Phát
24 STD003421 Giuse Vũ Đức Phú
25 STD003151 Teresa Trần Ngọc Bích Phượng
26 STD003165 Maria Trần Thanh Tâm
27 STD002289 Đinh Minh Thiên
28 STD003093 Maria Nguyễn Minh Thư
29 STD003191 Giuse Nguyễn Phan Khang Thuận
30 STD003424 Maria Tạ Thị Ngọc Thùy
31 STD003152 Teresa Trần Hoàng Bảo Thy
32 STD003418 Anna Nguyễn Hoàng Bảo Thy
33 STD002839 Micael Trần Xuân Tiến
34 STD003166 Teresa Nguyễn Thị Thùy Trâm
35 STD003140 Maria Trần Thị Khánh Trang
36 STD003412 Phero Đinh Quốc Trí
37 STD003419 Teresa Đào Thủy Trúc
38 STD003431 Teresa Hoàng Thanh Trúc
39 STD003415 Michael Phạm Anh Tuấn
40 STD003416 Maria Nguyễn Phương Thảo Vy
41 STD003427 Anna Nguyễn Hoàng Ái Vy
42 STD003432 Phero Nguyễn Lê Triệu Vỹ