LỚP GIÁO LÝ: ĐỒNG CỎ NON 2
Anh/Chị phụ trách lớp: Phanxicô Nguyễn Văn Thái
SĐT của Anh/Chị: 0387701700   

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/mdgdap892

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003923 micae Nguyễn Nguyên An
2 STD003951 Teresa Trần Hoàng Khánh An
3 STD003970 Maria Nguyễn Bảo An
4 STD003984 Giuse Nguyễn Thiên Ân
5 STD003999 Gioan Phaolo II Nguyễn Phước An
6 STD004000 Giuse Nguyễn Thiên Ân
7 STD003927 Maria Nguyễn Thị Vân Anh
8 STD003939 Teresa Hoàng Ngọc Bảo Anh
9 STD003956 Maria Doãn Quỳnh Anh
10 STD003969 Teresa Gierado Nguyễn Hoàng Phương Anh
11 STD003985 Giuse Phan Đức Anh
12 STD004001 Teresa Bùi Ngọc Phương Anh
13 STD004006 Teresa Nguyễn Thị Kim Anh
14 STD003973 Phaolo Lê Gia Bảo
15 STD003994 Vinhson Vũ Gia Bảo
16 STD003995 Phero Vũ Đăng Khoa Trần Gia Bảo
17 STD003996 Vicente Nguyễn Đình Duy Bảo
18 STD003950 Teresa Phạm Bảo Châu
19 STD004011 Maria Nguyễn Hà Chi
20 STD003989 Giuse Nguyễn Vũ Thành Công
21 STD003971 Maria Nguyễn Thái Doanh Doanh
22 STD003980 Phero Trần Mạnh Dũng
23 STD003924 Phaolo Đoàn Tiến Đạt
24 STD003928 Giuse Nguyễn Thành Đô
25 STD003932 Maria Thân Thanh
26 STD003990 Teresa Phạm Ngọc
27 STD003944 Raphael Nguyễn Duy Hoàng
28 STD003955 Micae Phạm Nguyễn Huy Hoàng
29 STD003935 Maria Lương Khánh Huyền
30 STD004004 Maria Hoàng Đặng Kim Khánh
31 STD003966 Giuse Cao Triều Đăng Khoa
32 STD003993 Phaolo Nguyễn Đăng Khoa
33 STD003941 Phaolo Trần Minh Khôi
34 STD003998 Phero Nhang Đình Khôi
35 STD003976 Phero Nguyễn Trung Kiên
36 STD003934 Anton Nguyễn Tiến Lập
37 STD003957 Gioan Baotixita Vũ Khiếu Tiến Lộc
38 STD003972 Phanxico Đào Hoàng Long
39 STD003925 Phaolo Nguyễn Duy Mẫn
40 STD003940 Martino Trần Hồ Bình Minh
41 STD003958 Giuse Phạm Gia Minh
42 STD003974 Phanxico Nguyễn Hưng Minh
43 STD003991 Giuse Nguyễn Nhật Minh
44 STD004002 Giuse Lê Quang Minh
45 STD003930 Phaolo Lã Bảo Nam
46 STD003947 Giuse Nguyễn Trọng Bảo Nam
47 STD003948 Maria Vũ KIm Ngân
48 STD004015 Maria Trần Kim Ngân
49 STD003975 Nguyễn Hoàng Phương Nghi
50 STD003949 Phanxico Phạm Duy Nghĩa
51 STD003954 Maria Trần Nguyễn Minh Ngọc
52 STD003964 Maria Faustina Đoàn Trần Bảo Ngọc
53 STD003965 Maria Trương Bảo Ngọc
54 STD003967 Matta Nguyễn Khánh Ngọc
55 STD003978 Teresa Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
56 STD003981 Maria Trần Thị Bảo Ngọc
57 STD003982 Teresa Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
58 STD003953 Phaolo Nguyễn Phúc Nguyên
59 STD003977 Maria Trần Thanh Nguyệt
60 STD004012 Phero Nguyễn Hoàng Nhân
61 STD004013 Daminh Nguyễn Trọng Nhân
62 STD003926 Maria Đinh Tuyết Nhi
63 STD003938 Maria Kim Trần Thảo Nhi
64 STD003929 Micael Nguyễn Tấn Phát
65 STD003933 Gioan Nguyễn Gia Phát
66 STD003922 Vincente Đặng Thế Phong
67 STD003936 Giuse Mang Hoàng Phong
68 STD003961 Phanxico Nguyễn Hoàng Thiên Phúc
69 STD004009 Giuse Phạm Hoàng Thiên Phúc
70 STD004010 Gioan Kim Đỗ Thiên Phúc
71 STD003943 Maria Lê Thị Kim Phượng
72 STD003986 Maria Cao Nguyễn Lan Phương
73 STD003979 Maria Lê Bội Quân
74 STD003983 Giuse Phạm Phú Quý
75 STD003937 Phaolo Huỳnh Bá Thành
76 STD003962 Phero Nguyễn Vũ Thanh
77 STD003931 Maria Đỗ Phạm Quỳnh Thi
78 STD004003 Vicente Nguyễn Đức Hoàng Thiên
79 STD004005 Maria Nguyễn Quỳnh Thư
80 STD004008 Maria Nguyễn Anh Thư
81 STD003591 Maria Ngô Anh Thư
82 STD003592 Maria Ngô Minh Thư
83 STD003942 Maria Nguyễn Cát Thy
84 STD004007 Maria Đỗ Hoàng Anh Thy
85 STD003959 Teresa Trần Bảo Trân
86 STD003946 Maria Đỗ Gia Trang
87 STD003945 Phero Trần Minh Trí
88 STD003997 Teresa Phạm Nguyễn Thanh Trúc
89 STD003968 Maria Gierado Nguyễn Hoàng Phương Uyên
90 STD003952 Giuse Vương Trí Vinh
91 STD003960 Maria Teresa Trần Ngọc Tường Vy
92 STD003992 Maria Trần Ngọc Như Ý