SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN TRONG TÁM NGÀY

Week-of-Prayer.jpg

Ngày thứ nhất : Tất
cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh

Lời Chúa: Mt 12,46-50: Phàm ai thi hành
ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Suy niệm

Vì tất cả chúng ta đều kêu cầu danh Chúa Kitô, đều  được
hiến thánh trong Chúa Kitô (1 Cr 1,2) nên tất cả chúng ta đều được mời gọi nên
thánh. Trong sách Xuất Hành, Chúa đã quy tụ dân Chúa thành dân riêng của Ngài,
thành  một vương quốc tư tế và một dân thánh.

Thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ cho biết sở dĩ chúng ta được
tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông các thánh  là vì Chúa kêu gọi tất cả
chúng ta, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh,
dân riêng của Người. Lời mời gọi này đi đôi với một sứ mạng đó là tất cả chúng
ta đều phải loan truyền những kỳ công của Chúa, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền
u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Hơn nữa, trong Tin mừng Matthêu, chúng
ta sẽ khám phá ra rằng vì chúng ta hiệp thông với nhau trong cộng đoàn các
thánh, nên sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Giêsu phải vượt lên phạm vi gia
đình, gia tộc hay giai cấp xã hội vì tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp
nhất và chúng ta đều đi tìm thi hành ý Chúa.

Gợi ý suy tư

1. Bạn và truyền thống Giáo hội của bạn hiểu thuật  ngữ

“hiệp thông các thánh” như thế nào?

2. Chúng ta được kêu trở nên một “dân thánh”. Lời mời gọi

này buộc chúng ta phải vượt lên căn tính Kitô giáo  địa
phương của mình thế nào?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chính khi chúng con chia rẽ nhau,
chúng con, cùng với mọi người kêu cầu danh Chúa, lại được Chúa kêu mời nên
thánh. Mặc cho tất cả mọi sự

nơi chúng con, Chúa vẫn làm cho chúng con nên giống nòi được tuyển
chọn, hàng tư tế vương giả, một dân thánh. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Chúa
lôi kéo tất cả chúng  con

vào hiệp thông trong dân thánh và tăng sức cho chúng con để chúng
con thi hành ý Chúa và loan truyền những kỳ công của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
con. Amen.

Ngày thứ haiChúng ta phải cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài tuôn đổ
trên tất cả chúng ta.

Lời ChúaĐnl 26,1-11: Thiên Chúa đã đưa
chúng ta ra khỏi Ai Cập.

Suy
niệm 
:

Theo sách Đệ Nhị Luật, lòng biết
ơn Thiên Chúa được thể hiện qua việc người ta ý thức một cách sống động về sự
hiện diện của Ngài nơi mình và xung quanh mình. Đó là khả năng nhận biết ân sủng
của Thiên Chúa vẫn đang thực hiện và sống động trong mỗi người chúng ta cũng
như trong mọi dân tộc ở khắp nơi và dâng lời cảm tạ Ngài. Niềm vui xuất phát từ
việc nhận biết này to lớn đến nỗi nó trải rộng cả đến với những “người ngoại kiều
sống giữa anh em”.

Trong lãnh vực đại kết, thì lòng biết ơn Thiên Chúa chính là thái
độ sẵn sàng đón nhận những ân sủng của Ngài, hiện diện trong các cộng đoàn Kitô
hữu khác, là biết trao tặng cho họ những ân huệ mà mình đã đón nhận và là khả
năng biết học hỏi lẫn nhau.

Từ sáng tạo cho đến lúc Thiên Chúa làm người nơi cuộc đời và hoạt
động của Đức Giêsu và cho đến hôm nay thì sự sống vẫn hoàn toàn là quà tặng của
Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về món quà ân sủng và sự thật mà Người đã
thương ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô và được thể hiện giữa chúng ta và
trong các Giáo hội của chúng ta.

Gợi ý suy tư

1. Chúng ta đã đón nhận những quà tặng ân sủng nào  của
Thiên Chúa nơi các truyền thống Giáo hội khác vào các cộng đoàn riêng của mình?

2. Làm thế nào để các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có
thể đón nhận và chia sẻ cho nhau nhiều hơn các ân huệ phong phú đa dạng mà
Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương và đầy lòng nhân hậu, chúng
con tạ ơn Chúa về những ơn lành chúng con đã lãnh nhận do ân sủng Chúa ban nơi
truyền thống của  chúng con và trong các truyền thống Giáo hội khác.
Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, xin làm cho lòng biết ơn của chúng con ngày
càng lớn mạnh qua các cuộc gặp gỡ và qua cảm nghiệm không ngừng đổi mới về hồng
ân hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ngày thứ baTất cả chúng ta không thiếu bất cứ một ân huệ nào.

Lời ChúaG 28,20-28: Kính sợ Chúa là đầu
mối khôn ngoan.

Suy niệm

Gióp ý thức rằng mặc dù ông đã bị lấy đi cả nhưng ông vẫn còn lòng
kính sợ Thiên Chúa là sự khôn ngoan của ông. Mặc dù chúng ta bị thiệt thòi do
chúng ta chia rẽ nhau nhưng tất cả chúng ta, những người anh chị em thuộccác
Giáo hội khác nhau trong Chúa Kitô, chúng ta vẫn được lãnh nhận rất nhiều ơn
lành khác nhau, tinh thần cũng như vật chất, để xây dựng Thân Thể của Người.
Nhưng cũng hoàn toàn giống như các môn đệ trong Tin mừng Marcô ngày xưa, dù đã
được Thiên Chúa hứa ban và dù đã được chứng kiến cuộc đời và lòng yêu thương quảng
đại của Đức Giêsu, nhưng chúng ta vẫn lãng quên sự  giàu có đích thực
của chúng ta: chúng ta vẫn tranh giành nhau, chúng ta vẫn lo tích trữ, chúng ta
vẫn nói và chúng ta hành động như thể chúng ta “không có bánh”. Đức Kitô đã
không bị chia năm xẻ bảy: tất cả chúng ta đều có đủ ân huệ để chia sẻ cho nhau
và với “tất cả các loài sống động trên trần gian”.

Gợi ý suy tư

1. Chúng ta đã lãng quên những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa và
chúng ta đã tuyên bố “chúng tôi không có bánh” như thế nào?

2. Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn những ân huệ tinh
thần và vật chất mà Thiên Chúa đã trao phó chochúng ta để những người khác dễ
dàng lãnh nhận?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa trung tín và luôn rộng mở đôi tay, chúng con chúc tụng
Chúa đã tuôn đổ trên tất cả chúng contràn đầy những ân huệ thiêng liêng cần thiết
để chúng con đạt tới tầm viên mãn của Đức Kitô: ơn khôn ngoan, ơn phục vụ và
bánh ăn mà Ngài ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con trở nên dấu chỉ bày
tỏ các ân huệ dồi dào của Chúa và xin quy tụ chúng con trong hiệp nhất để chúng
con có thể thông truyền những ơn lành trong Nước vĩnh cửu của Chúa cho bất cứ
nơi nào vẫn còn khổ đau và thiếu thốn. Xin đổ đầy Thần Khí vào lòng chúng con.
Chúng con cầu xin Cha ơn ấy nhân danh Đấng đã trao nộp mạng sống làm bánh trường
sinh cho chúng con bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Ngày thứ tưTất
cả chúng ta cùng xác tín Thiên Chúa là Đấng trung thành

Lời ChúaTv 57,7-11: Lòng thành tín của
Chúa vượt ngàn mây thẳm.

Suy niệm:


Sự hiệp nhất vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm cho chúng
ta gần gũi hơn với tình yêu của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham gia vào
công trình yêu thương, nhân hậu và công lý của Ngài nơi trần gian. Nơi Thiên
Chúa, lòng nhân hậu và công lý không tách rời nhau nhưng kết hợp với nhau trong
tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta khi Ngài giao ước
với chúng ta và với muôn loài thụ tạo. Vừa khi trở thành cha của con trẻ,
Dacaria chứng thực rằng Thiên Chúa nhân hậu đã tỏ mình ra và Ngài giữ lời hứa với
tổ phụ Abraham và dòng dõi của ông. Thiên Chúa trung thành với giao ước thánh của
Ngài.
Trong
khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp  nhất
trong Giáo hội, chúng ta đừng lãng quên việc gặp gỡnhau, động viên nhau để
khích lệ nhau trong tình yêu và những việc thiện và để tái khẳng định rằng
“Thiên Chúa trung thành”.

Gợi ý suy tư

1. Bạn có nhận thấy Thiên Chúa trung thành với khía cạnh nào trong
đời sống của bạn và của cộng đoàn bạn trong năm vừa qua?

2. Lòng trung thành của Chúa khích lệ chúng ta tiếptục tìm kiếm sự
hiệp nhất các Kitô hữu thế nào?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa trung thành, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban
cho chúng con một tình yêu không lay chuyển và lòng trung tín vượt ngàn mây thẳm.
Trong khi chúng con hân hoan hy vọng chờ đợi sự hiệp nhất hữu hình của  Giáo
hội, và trong khi chúng con cùng nhau làm việc và cầu nguyện để tiến tới sự hiệp
nhất ấy, xin cho chúng con tràn đầy tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Chúng con cầu
xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần,
là Thiên Chúa duy nhất bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Ngày thứ năm : Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiệp thông với nhau

Lời Chúa: Ga 15,12-17: Thầy gọi anh em là
bạn.

Suy niệm

Chúng ta được kêu gọi đến hiệp thông với Thiên Chúalà Cha và Đức
Giêsu Kitô, Con của Ngài và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tiến lại gần Thiên
Chúa Ba Ngôi,chúng ta sẽ xích lại gần nhau trong sự hiệp nhất Kitô hữu.

Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô đã được Ngài biến đổi
khi Ngài gọi chúng ta là bạn hữu chứ không còn là tôi tớ. Chúng ta cũng được mời
gọi đừng thể hiện quyền lực và thống trị nhau nhưng dành cho nhau tình huynh đệvà
tình yêu thương. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm chứng về
Tin mừng cho những người chưa hề được nghe nói về Tin mừng cũng như những người
sống ở những nơi mà Tin mừng đã được loan báo. Lời mời gọi loan báo  Tin
mừng này đi đôi với lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và thiết lập nên mối
hiệp thông giữa những người đáp lời mời gọi của Chúa loan báo Tin mừng.

Gợi ý suy tư

1. Bạn đã cảm nghiệm được lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa thế
nào?

2. Thiên Chúa đã kêu mời bạn hiệp thông với anh chị em khác trong
và cả ngoài Giáo hội của bạn thế nào?

Lời nguyện

Lạy Chúa Cha rất mực yêu thương, Cha đã mời gọi chúng con đến
hiệp thông với Con Cha và Cha đã chọn chúngcon để chúng con mang lại hoa trái hầu
làm chứng cho Tin mừng. Nhờ ơn sủng Thánh Thần Chúa, xin làm chúng con biết yêu
thương nhau và luôn hiệp nhất với nhau để niềm vui của chúng con được nên trọn
vẹn. Amen.

Ngày thứ sáuTất cả chúng ta cùng nhau nên một lòng một ý

Lời Chúa1Cr 1,10-15: Hãy sống hoà thuận
một lòng một ý với nhau.

Suy niệm

Chuyện bè phái được nói đến trong 1Cr 1,12-13
cho thấy có một sự biến dạng Tin mừng làm cho sứ điệp Chúa Kitômất đi sự toàn vẹn.
Nhận ra sự xung đột và chia rẽ như những người nhà của bà Khơlôe là bước đầu dẫn
tới hiệp nhất. Những người phụ nữ như bà Đơvôra và bà Khơlôe là những ngôn sứ
nhắc nhở cho dân Chúa những lúc có sự xung đột và chia rẽ nhau và khi nhắc nhở
như vậy, các bà cũng nhắc bảo chúng ta phải hoà giải với nhau. Những lời ngônsứ
kiểu này có thể giúp cho dân Chúa tái tạo sự hiệp nhất để cùng hành động.

Đúng như lời tác giả Thánh vịnh đã viết, khi
chúng  ta cố gắng trở nên hiệp nhất một lòng một ý thì chúng ta  cũng
được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và sự bình an của Người.

Gợi ý suy tư

1. Bạn có nhớ một dịp nào, vì nỗ lực hướng đến
một  sự hiệp nhất lớn hơn mà người ta đã tố giác sự bất hoàtrong Giáo
hội?

2. Đâu là những vấn đề còn tiếp tục chia rẽ
chúng ta với tư cách là một thân thể đại kết? Theo bạn đâu là nhữngcon đường có
thể đem tới sự hiệp nhất lớn hơn?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa tình yêu, vào những lúc chúng
con xung đột và chia rẽ, Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân ngôn sứ. Lạy
Chúa, chúng con tìm kiếm Ngài, xin hãy gửi Thánh Thần Chúa đến để Ngài biến đổi
chúng con thành những người kiến tạo hoà giải và làm cho chúng con nên hiệp nhất
một lòng một ý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ngày thứ bảy : Tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô

Lời Chúa : Mc 9,38-41: Ai không chống lại chúng ta là ủng
hộ chúng ta.

Suy niệm

Isaia đã loan báo một ngày kia, những người
Ai Cập và Syri sẽ cùng với người Israen thờ lạy Thiên Chúa và trở thành dân của
Người. Sự hiệp nhất Kitô hữu là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa hầu quy
tụ toàn thể nhân loại và cả vũ trụ. Chúng ta cầu nguyện cho mau đến ngày chúng
ta có thể cùng nhau thờ lạy Chúa, cùng nhau quy tụ trong một niềm tin, và trong
sự hiệp thông Thánh Thể.

Những ân huệ của các truyền thống Giáo hội
khác nhau chính là những phúc lành Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn nhận
những ân huệ riêng biệt này, chúng ta sẽ được lôi kéo đến sự hiệp nhất hữu hình.

Bí tích Rửa tội quy tụ chúng ta thành một
thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nếu chúng ta yêu mến các Giáo hội riêng của
mình, thì Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những người kêu cầu danh
Thiên Chúa cũng liên kết với chúng ta trong Đức Kitô vì tất cả chúng ta đều là
những chi 
thể trong cùng một thân thể.
Chúng ta không thể nóiai rằng: “Tôi không cần anh” (1Cr 12,21).

Gợi ý suy tư

1. Qua dấu hiệu nào người ta biết mình “thuộc về Đức Kitô”?

2. Người ta có thể sử dụng cụm từ “thuộc về Chúa Kitô” theo nghĩa
nào hòng chia rẽ thay vì hiệp nhất các Kitô hữu?

Lời nguyện

Ôi lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho
mỗi chi thể và tất cả các chi thể trong thân thể Chúa Kitô nhờ ân sủng của
Thánh Thần Chúa. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau, tôn trọng những khác biệt
của nhau và làm việc để tất cả mọi người trên trần giankêu cầu danh Chúa Giêsu
là Chúa được hiệp nhất với nhau. Amen.

Ngày thứ támTất
cả chúng ta cùng nhau loan báo Tin mừng

Lời Chúa : Is 61,1-4: Thần Khí Chúa đã sai
tôi đi loan báo Tinmừng.

Suy niệm

Phaolô đã rao giảng và Giáo hội đã đón nhận Tin mừng mà Isaia đã
tiên báo và đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và đến lượt tất
cả chúng ta, chúng ta cũng loan báo Tin mừng ấy. Trong khi chúng ta thànhthực
nhìn nhận vẫn còn những khác biệt và những đặc thù nơi các Giáo hội của chúng
ta thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng ta đều được sai đi
loan báo Tin mừng Đức Giêsu Kitô.

Phaolô đã được sai đi “rao giảng Tin mừng và rao giảng không phải
bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu” (1Cr 1,17).
Phải tìm ra con đường hiệp nhất trong chính sức mạnh của Thập giá.

Thực tế và thực tại của Tin mừng được tỏ hiện qua những công việc
mà chúng ta làm chứng về công trình của Đức Giêsu Kitô trong đời sống cá nhân
và đời sống cộng  đoàn Kitô hữu chúng ta.

Gợi ý suy tư

1. “Tin mừng” mà chúng ta đón nhận liên kết chặt chẽ với việc
thông truyền văn hoá và lịch sử của nó thế nào?

2. Khía cạnh này có gây cản trở cho sự hiệp nhất không?

3. Sự hiệp nhất lớn hơn của chúng ta trong Chúa Kitô có làm cho
chúng ta trở nên những nhân chứng tốt hơn cho Tin mừng mà chúng ta đã lãnh nhận?

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ân sủng, Chúa đã sai  Con
Chúa là Đức Giêsu Kitô cùng với sức mạnh của Thánh Thần để cứu độ dân Ngài. Xin
hiệp nhất chúng con trong khác biệt để chúng con có thể cùng nhau tuyên xưng và
loan báo Tin mừng về sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu cho thế giới
đang mong chờ Tin mừng của Ngài.

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện
cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, như Con
ở trong Cha và như Cha ở trong Con. Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn
nhìn nhận, và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố
kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa hầu cho
tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng
Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi
Chúa con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, đến Yêu Thương và Sự
Thật. Amen.

Tài
liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do Văn phòng Toà
Giám mục Hải Phòng chuyển dịch 
từ nguyên bản tiếng Pháp “Textes pourLA SEMAINE DE
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
et pour toute 
l’année
2014”

Lm. Anmai, CSsR