Trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt cho người cao tuổi, “những người đại diện cho nguồn cội và ký ức của một dân tộc. Ngài mời gọi cầu nguyện để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người cao tuổi giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.

Ý cầu nguyện cho người cao tuổi trùng với
việc cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai, sẽ được cử
hành vào ngày 24/7/2022.

Mở đầu video ý cầu nguyện được phổ biến
hôm 30/6/2022 Đức Thánh Cha nói rằng “Chúng ta không thể nói tới gia đình
mà không nhắc về tầm quan trọng của người cao tuổi ở giữa chúng ta.”

Số người cao tuổi gia tăng

Đức Thánh Cha nhận định rằng “Trong
lịch sử nhân loại chưa từng có nhiều người cao tuổi như hiện nay, nhưng chúng
ta không biết phải sống giai đoạn mới này của cuộc đời như thế nào cho tốt.”

Trong những thập kỷ gần đây, số người
trên 65 tuổi gia tăng không ngừng. Hiện tượng dân số già đi ảnh hưởng đặc biệt
đến các nước phát triển, nơi 25% người cao tuổi sống đơn độc.

Đức Thánh Cha than phiền rằng “có rất
nhiều kế hoạch nhằm trợ giúp cho người già, nhưng lại có rất ít dự án được thực
hiện.”

Vai trò của người cao tuổi

Theo Đức Thánh Cha, người cao tuổi có
vai trò quan trọng, bởi vì “người cao tuổi chúng ta thường có một sự nhạy
cảm đặc biệt về sự quan tâm, tâm tư, và tình cảm” và do đó, “chúng ta
đang là, hoặc sẽ trở thành bậc thầy về sự dịu dàng.” Ngài nói thêm rằng
“trong thế giới đã quen chiến tranh này, chúng ta cần một cuộc cách mạng
thực sự về sự dịu dàng. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao đối với các thế hệ mai
sau.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng
“ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta, là lẽ khôn
ngoan tiềm ẩn của một dân tộc. Chính vì thế, thật xứng để tôn vinh họ, và tôi
đã thiết lập một ngày để nhớ đến những người cao tuổi.” Và ngài mời gọi cầu
nguyện cho họ.

Sự gần gũi và quan tâm của Giáo hội dành
cho người cao tuổi

Theo Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Thánh Cha đang mời gọi mọi người nhận thức
về “tầm quan trọng của người cao tuổi trong đời sống xã hội và cộng đồng của
chúng ta”. Ngoài việc chống lại nền văn hoá vất bỏ, ngài cũng muốn đưa ra
những điểm tham chiếu cho những người đang cảm thấy hoang mang khi thấy mình
già đi theo năm tháng. Vì thế Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi nhắm mang lại
sự gần gũi và quan tâm của Giáo hội dành cho người cao tuổi. (CSR_2748_2022)

Hồng Thủy

(Vatican
News
01.07.2022)