“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)

catholiccharity.jpeg

NGUYÊN TẮC CÔNG ÍCH

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Công ích là những sự vật được sở hữu chung, giúp ích cho một số người, hoặc cho nhiều người. Cần có những nguyên tắc để đóng góp cho công ích và để sử dụng công ích. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1Chúa phán: “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết áp dụng nguyên tắc công bằng, công ích trong xã hội, vì Thiên Chúa tạo ban cho mọi người.

2Chúa phán: “Hãy đi bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết san sẻ tiền của vật chất và ơn phúc thiêng liêng cho mọi người đang túng thiếu.

3Chúa phán: Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng trí anh em cũng ở đó”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết hướng lòng trí mình đến những sự trên trời, sắm sẵn cho mình những kho tàng ở trên trời.

4Chúa phán: Kẻ nghèo được quyền nghe giảng Tin Mừng”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tận hưởng ơn thánh Chúa ban, và cũng biết san sẻ ơn thánh Chúa cho mọi người cần nhờ ơn Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ra công gầy dựng ơn Cứu Rỗi và ban phát cho nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết góp phần xây dựng công ích và phân phát ơn Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền