Hãy cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ lòng thương xót thánh thiêng của Người trên tất cả các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục.

purgatory.jpg

Người Công giáo tin rằng ở một khía cạnh
nào đó chúng ta được nối kết với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục và những
lời cầu nguyện cùng với sự chuyển cầu của chúng ta có thể giúp rút ngắn thời
gian thanh luyện cho các ngài.

Sách nguyện Raccolta mang đến một lời
nguyện ngắn khấn xin lòng thương xót của Chúa Kitô trên thập giá qua hình ảnh
máu và nước từ cạnh sườn Người đang tuôn chảy trên các linh hồn trong luyện ngục.

Lạy Chúa Cha hằng hữu, Cha của lòng
thương xót, xin vì những linh hồn rất thân yêu đối với Ngài hiện đang ở trong
Luyện ngục, chúng con xin dâng lên Ngài Máu cực châu báu và nước chảy ra từ cạnh
sườn của Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng Cứu Độ của chúng con, và nỗi sầu thương
của Đức Maria, Mẹ chí ái của Người, hiện diện trên đồi Canvê lúc Người phải
mang muôn vàn thương tích.

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)