Lạy Chúa xin giúp con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh. Và đứng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.


07-caunguyen.jpg

– Nếu Chúa cho con tiền bạc – Xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.

– Nếu Chúa cho con sức mạnh – Xin đừng lấy đi khả năng phán đoán của con

– Nếu Chúa cho con thành công – Xin đừng lấy đi sự khiêm nhường của con

– Nếu Chúa cho con đức khiêm nhường – Xin đừng lấy đi lòng tự trọng trong con

– Nếu Chúa ban cho con của cải – Xin hãy cho con được lòng trông cậy

– Nếu Chúa ban cho con thành công – Xin cũng hãy ban cho con một ý chí kiên vững để con thắng vượt sự kiêu ngạo và lòng tự phụ đang trỗi dậy trong con.

– Nếu Chúa ban cho con sức khoẻ – Thì cũng xin ban cho con ân sủng đức tin

– Nếu Chúa ban cho con, con cái – Xin dạy cho con biết phải giáo dục sao cho nên người

Xin đừng để con kết tội những người đối nghịch con là phản bội chỉ vì họ không cùng quan điểm với con.

Xin dạy con biết yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình và dạy con biết phán xét chính mình như con vẫn thường phán xét kẻ khác

Xin đừng để con say men trong chiến thắng khi đạt được thành công nhưng cũng đừng để con phải ê chề thất vọng khi gặp những thất bại, những hiểu lầm trong cuộc đời, nhưng hãy dạy cho con biết, thất bại là thử thách là dẫn đến thành công.

Xin dạy cho con biết lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối

* Lạy Chúa, nếu con có làm cho ai tổn thương – xin cho con sức mạnh và lòng can đảm để dám nói lên lời xin lỗi họ.

Và Lạy Chúa, nếu như có ai đó làm con bị tổn thương thì hãy cho con trái tim nhân từ độ lượng để con tha lỗi cho họ như chính con muốn người khác thứ tha lỗi lầm của con.

Cuối cùng, Lạy Chúa nếu con có lãng quên Ngài. Xin Ngài đừng bao giờ quên con. AMEN

(Chuyển ngữ FX)

Rất ý nghĩa xin gởi các bạn trẻ, 

Các bạn đang phục vụ truyền giáo

Anna L.B (sưu tầm)