Trưa Chúa Nhật 24-4-1994, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) nhắc lại Kinh cầu cùng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, do Đức Thánh Cha Lêô XIII phổ biến trong toàn Giáo Hội Công Giáo hồi cuối thế kỷ XIX. Đức Thánh Cha nói:


the-archangel-michael-defeating-satan-1635.jpg

– Mặc dù ngày nay, Kinh này không còn đọc vào cuối mỗi Thánh Lễ nữa, nhưng tôi mời gọi tất cả anh chị em đừng quên Kinh này, nhưng hãy đọc để được ơn phù trợ trong cuộc chiến đấu chống lại những lực lượng của tối tăm và chống lại thần dữ của thế gian này.

 Đức Thánh Cha Lêô XIII làm Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ trong vòng 15 năm từ 1878 đến 1903. Nguồn gốc lời Kinh cầu cùng thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae do Đức Lêô XIII soạn, được Cha Domenico Pechenino, thuật lại trong tờ ”Ephemerides Liturgicae” xuất bản năm 1955.

 Vào một buổi sáng (13-10-1884) sau khi dâng Thánh Lễ nơi nhà nguyện riêng, Đức Thánh Cha Lêô XIII còn quỳ lại vừa tham dự Thánh Lễ do một Linh Mục cử hành tiếp theo đó vừa đọc kinh tạ ơn theo thói quen ngài vẫn làm. Bỗng chốc, người ta trông thấy Đức Thánh Cha ngẩng hẳn đầu lên nhìn đăm đăm một vật gì đó bên trên đầu của vị Linh Mục đang dâng Thánh Lễ. Đức Thánh Cha chăm chú nhìn không chớp mắt. Diện mạo ngài thay đổi khác thường, lúc thì tỏ lộ nỗi kinh hoàng khủng khiếp, lúc lại diễn tả niềm vui mừng thán phục. Một điều gì đó vừa lạ kỳ vừa cao cả đang diễn ra trước mắt vị Giáo Hoàng.

 Cuối cùng, như sực tỉnh trở về với chính mình, Đức Lêô XIII vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết, chống tay và đứng thẳng người lên. Ngài bái gối rồi bước ra khỏi nhà nguyện đi thẳng về phòng làm việc. Mọi người trong phủ giáo hoàng có mặt sáng hôm đó, lo lắng đi theo Đức Thánh Cha và hỏi:

 – Thưa Đức Thánh Cha, có phải là Đức Thánh Cha cảm thấy mệt không? Đức Thánh Cha có cần gì không?

 Đức Lêô XIII trả lời nhanh:

 – Không! Không cần gì hết!

Nửa giờ sau, Đức Giáo Hoàng truyền gọi vị thư ký của Bộ các Nghi Lễ đến, trao cho một tờ giấy, truyền phải in ra và gửi cho tất cả các Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới. Tờ giấy này chứa đựng điều gì? Thưa đó là 2 Kinh, vị Linh Mục phải đọc cùng với toàn cộng đoàn dân Chúa, sau Thánh Lễ. Đức Thánh Cha Lêô XIII muốn rằng, sau Thánh Lễ, vị Linh Mục quỳ dưới chân bàn thờ, bắt đầu đọc 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Lạy Nữ Vương, rồi đọc ”Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã hứa”.. 

Rồi đọc kinh thứ nhất:

 Lạy Chúa là Đấng Bàu Chữa cùng là Thần Lực chúng con, xin Chúa ái tuất đoái thương, mà nhậm lời dân Chúa đang kêu thấu Chúa; và cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh MARIA hiển vang và khiết tịnh, Đức Mẹ Chúa Trời, cùng vì Thánh Cả GIUSE, Bạn Thánh Người, và hai thánh Tông Đồ Chúa Phêrô và Phaolô, cùng các thánh nguyện giúp cầu thay, thì chúng con mới dám xin Chúa lân mẫn nhân từ khấng nhậm lấy những lời chúng con cầu khẩn nguyện xin, cho kẻ có tội được biết đàng ăn năn trở lại, cho Hội Thánh là Mẹ chúng con được tự do an bình thịnh trị. Vì công nghiệp Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Chúa chúng con. Amen. 

Lời Kinh thứ hai cầu cùng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:

 Á Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm chiến; lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng mưu sâu chước hiểm của ác quỉ tà ma. Chúng con sấp mình cúi nguyện xin Đức Chúa Trời giam cầm chế trị nó, cùng xin Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc, thừa chưng thần oai thánh lực Chúa Trời, mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỉ dữ đang rảo quanh thế giới mà nhiễu hại linh hồn thiên hạ. Amen.

Đến thời Đức thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914), ngài truyền đọc thêm ba lần:

 – Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU. Xin hãy thương xót chúng con.

… Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính”

(Khải Huyền 12, 1-10).

(Gabriele Amorth, ”Un esorcista raconta”, E. Dehoniane, 1991, trang 35-38)

(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, RadioVaticana 29.09.2015)