Hãy cầu xin Thiên Chúa đổ đầy nơi bạn bằng một tình yêu mà Người đã đong đầy nơi Thánh nữ Magarita Maria Alacốc (Magaret Mary Alacoque).

margaret-mary-alacoque-jesus-heart-sacred.jpg

Mặc dù biết rằng chúng ta cần phải yêu mến
Chúa Giêsu, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình
yêu đó trong trái tim mình. Dường như đôi khi chúng ta chỉ làm qua loa, chiếu lệ
chứ không thực sự cảm nghiệm được tình yêu dành cho Người.

Dưới đây là một lời cầu nguyện khấn xin
lời chuyển cầu của Thánh nữ Magarita Maria Alacốc, một vị thánh được biết đến với
tình yêu sâu sắc dành cho Chúa Giêsu, đặc biệt là nơi Thánh Tâm Người.

Lạy Chúa, xin hãy tuôn tuôn đổ trên
chúng con,

tinh thần mà Chúa đã ban cho Thánh
Magarita Maria,

để chúng con có thể nhận biết rằng

tình yêu dành cho Chúa Kitô là điều trổi
vượt trên mọi hiểu biết

và được đong đầy trọn vẹn bằng sự viên
mãn của Chúa.

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng
con,

Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa
trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Theo: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên