Thánh Gioan Phaolô II đã cầu nguyện để người giàu và người nghèo có thể nhận ra rằng họ đều là anh chị em trên hành tinh này.

huynh-de.jpg
UfaBizPhoto | Shutterstock

Dường như đôi khi có một hố sâu ngăn
cách to lớn giữa người nghèo và người giàu trên trái đất. Điều này có thể gây
nên một số chia rẽ lớn lao và thậm chí là hận thù giữa các dân tộc.

Thánh Gioan Phaolô II tin rằng giải pháp
cho hòa bình là nhận ra tất cả chúng ta đều là anh chị em, cho dù chúng ta ít
hay nhiều có sự khác biệt.

Đây là một lời cầu nguyện ngắn gọn trích
từ S đip Ngày Hoà bình Thế ginăm 1993 của
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Xin cho người giàu và người nghèo nhận
ra rằng họ là anh chị em của nhau; xin cho họ chia sẻ những gì họ có cho nhau
trong tư cách là con cái của cùng một Thiên Chúa, là Đấng yêu thương hết thảy mọi
người, Đấng mong muốn điều thiện hảo cho hết thảy mọi người và là Đấng mang đến
cho tất cả mọi người ơn ban hoà bình!

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)