Ngày 03/12/2022, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê linh mục. Ngài được coi là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử Hội Thánh. Tỉnh Dòng Tên Việt Nam nhận Thánh Phanxicô Xavie làm Đấng Bảo Trợ. Hôm nay, niềm vui hân hoan vui được gia tăng vì Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường đã phong chức linh mục cho 11 tu sỹ thuộc Dòng Tên Việt Nam.

dong-ten-11.jpeg

Quý tân linh mục gồm:

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, SJ

Phêrô Nguyễn Văn Hòe, SJ

Batôlômêo Nguyễn Anh Huy, SJ

Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ

Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, SJ

Đaminh Lê Văn Luận, SJ

Giuse Hoàng Thanh Phong, SJ

Giuse Tuân- Vũ Chí Thành, SJ

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ

Cornêliô Đinh Chí Thiện, SJ

Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Tuấn, SJ


dong-ten-1.jpeg

Thánh lễ phong chức diễn ra lúc 6h00 sáng, tại Học viện Dòng Tên, do ĐGM Giuse chủ sự. Đồng tế trong Thánh Lễ có cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa SJ, quý cha trong Ban huấn luyện, khoảng 170 cha Dòng và Triều, cùng khoảng 2500 tín hữu tham dự.

dong-ten-2.jpeg

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh tính khẩn khiết của việc loan báo Tin Mừng. Trước hết, dựa trên Tin Mừng Mc 16, 15-20, Đức Cha cho thấy lý do của sứ mạng loan báo Tin Mừng. Từ trong ý muốn của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã trở thành Tin Mừng cho trần gian. Khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã truyền cho các môn đệ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng để mọi người được hưởng ơn cứu độ. Thứ đến, qua bài đọc I và II, Đức Cha chia sẻ về bổn phận loan báo Tin Mừng của mọi tín hữu dựa trên mẫu gương của Thánh Phaolô. Làm sao để mọi người không bị luận phạt, không bị đau khổ nhưng được sống hạnh phúc? Từ lời mời gọi phản tỉnh này, Đức Cha nêu lên ý nghĩa của cảm thức thuộc về Thiên Chúa, để có thể lãnh nhận ơn Chúa, và để một người có thể dấn thân trọn vẹn Thiên Chúa và cho con người. Cuối cùng, trong ngày mừng bổn mạng Thánh Phanxicô, Đức Cha chia sẻ về lối sống loan báo Tin Mừng cụ thể của thánh Phanxicô. Qua đó, Đức Cha cầu chúc và nhắn nhủ riêng với các tân chức cùng các tu sỹ Dòng Tên về lòng nhiệt thành – yêu mến Tin Mừng để chính mỗi Giêsu hữu có thể “trở thành Tin Mừng” cho người khác, giúp cho họ được ơn cứu độ.

dong-ten-3.jpeg

dong-ten-4.jpeg

dong-ten-5.jpeg

dong-ten-6.jpeg

dong-ten-7.jpeg

dong-ten-8.jpeg

Cuối Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh Dòng Tên thay lời các tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, các ông bà cố, các ân nhân, thân nhân, các cấp chính quyền và tất cả mọi thành phần dân Chúa đã cùng cộng tác với Dòng Tên trong tiến trình chuẩn bị cho Thánh Lễ.

dong-ten-9.jpeg

Sau Thánh Lễ, tất cả cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ, chia sẻ niềm vui với Dòng Tên cũng như với các tân linh mục.

dong-ten-10.jpeg

Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho các tân linh mục và cho Dòng Tên có lòng yêu mến Thiên Chúa và dấn thân phục vụ con người, để qua sự yêu mến, trung tín và dấn thân quảng đại, Tin Mừng của Thiên Chúa được loan báo một cách rộng rãi đến hết thảy mọi người.

Hình ảnh: https://photos.app.goo.gl/6TtsMGUGfYsT5Cjb7

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

🌐 dongten.net