Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, trong kỳ Tổng Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vừa qua, Công Hội Tỉnh đã bầu ra Cha Giám Tỉnh và Ban Quản Trị Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2026.

Cha Giám Tỉnh : Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông

Cha Phó Giám Tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư

Ban Cố Vấn Tỉnh :

Cha Giuse Nguyễn  Thanh Bích

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm

Cha Giuse Đỗ Đình Tư

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý

Thầy F. X. Nguyễn Văn Hoài

dongChuaCuuThe-Giamtinh-2.jpg

Sau khi chờ đợi cũng như chọn thời gian thích hợp, hôm nay, thứ Ba, 10 tháng 1 năm 2023, lúc 10 giờ, thánh Lễ nhận chức của Cha Giám Tỉnh và Ban Quản Trị Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2026 được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng tại Nguyện Đường của Dòng. Ngày hôm nay cũng là ngày họp mặt Tất Niên của Tỉnh Dòng.

dongChuaCuuThe-Giamtinh-6.jpg

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích ngỏ tâm tình cảm ơn với tất cả anh em trong Tỉnh Dòng vì trong 2 nhiệm kỳ vừa qua anh em đã cầu nguyện và cộng tác để Cha Giám Tỉnh cùng Ban Quản Trị hoàn thành nhiệm vụ. Nay chuyển giao, Cha cũng ngỏ đôi tâm tình đến Cha tân Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.

dongChuaCuuThe-Giamtinh-1.jpg

Cha Gioakim Hà Ngọc Phú – thư ký Giám Tỉnh – công bố văn thư chuẩn nhận của Cha Bề Trên Tổng Quyền.

dongChuaCuuThe-Giamtinh-5.jpg

Sau bài giảng là nghi thức nhận chức của Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông.

Trước khi Thánh Lễ khép lại, quý cha quý Thầy đã lên chúc mừng Cha tân Giám Tỉnh.

Nguyện xin Chúa, Cha Thánh Anphongso, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng các thánh và chân phước trong Dòng ban cho Ban Quản Trị và cách riêng Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông muôn ơn lành hồn xác để Cha và Ban Quản Trị hoàn thành nhiệm vụ mà Hội Dòng trao phó.

Lm. Anmai, CSsR

dongChuaCuuThe-Giamtinh-3.jpg

dongChuaCuuThe-Giamtinh-4.jpg

dongChuaCuuThe-Giamtinh-7.jpg

Sau đây, xin gửi đến cộng đoàn bài giảng của Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.

Kinh thưa quý cha quý thầy và anh em

Hôm nay chúng ta họp nhau trong Thánh Lể này cầu nguyện cho Ban Quản Trị mới những ơn cần thiết để chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác.

Lãnh đạo trong Hội Thánh bao giờ cũng là một nhiệm vụ nặng nề với rất nhiều đòi hỏi như ta thấy trong Tin Mừng và trong Hiến Pháp của Hội Dòng.

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, khi bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Ðức Giêsu bảo: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Ðức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các anh sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. (Mt 20, 24-26)

Nghe thế các môn đệ khác tức tối với hai ông này. Chúa gọi các ông đến và bảo “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 27.28)

Lãnh đạo trong Hội Thánh là như thế !

Còn trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thì sau khia ăn xong, Chúa Giêsuhỏi Thánh Phêrô là người Chúa trao cho nhiệm vụ cai quản đoàn chiên của Chúa : “Anh có yêu mến Thầy hơn những người này không ? Và Ngài đã trả lời : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Đã yêu mến Chúa thì phải hướng về Chúa như Chúa Giêsu luôn luôn hướng về Chúa Cha.

Đã yêu mến Chúa thì phải tìm đủ mọi cách làm đẹp lòng Chúa như trong thư thứ nhất Thánh Phaolo gửi cho tín hữu Thessalonica : “Vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám;  không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác (1 Thes 2, 4-6)

Đã yêu mến Chúa thì phải giữ điều răn của Chúa. Nếu anh em yêu mến Thầy thì các anh em hãy giữ điều răn của Thầy : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy. Yêu nhau như Chúa là yêu mến Chúa.

Và đối với Hiến Pháp Dòng Chúa Cứu Thế thì yêu mến Chúa là chọn bản vị Đức Giêsu làm trung tâm cùa cuộc đời để tiếp nối và hoạt động của Ngài nơi trần gian. Nhưng để có thể luôn luôn hướng về Chúa, làm đẹp lòng Chúa rồi tuân giữ điều răn của Chúa và chọn Chúa làm trung tâm thì Chúa muốn đòi hỏi ta phải từ bỏ : “Ai không từ bỏ mình mà vác thập giá theo tôi thì không đáng làm môn đệ của tôi.

Ta buộc phải từ bỏ bản thân, từ bỏ những dương gian, từ bỏ những lời khen chê của thế gian. Tự mình chết đi với thế gian.

Theo Thánh Teresa Avila thì dính bén chuyện gì ta coi trọng điều đó. Mà đã coi trọng nó thì ta đau khổ vì nó. Coi trọng nói tất sẽ phải đau khổ vì nó.

Ai theo đuổi hư không thì cũng sẽ thành hư không. Ai không tự nguyện chết đi đối với thế gian thì sẽ bị thế gian giết chết.

Thánh Phêrô thì đòi các kỳ mục là phải nêu gương sáng cho đoàn chiên. Trong thư thứ nhất Ngài nói. “Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Ðức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Ðừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.( 1 Pr 1,4)

Thánh Phaolô thì cụ thể hơn trong thư gửi Timothe và Ti Tô. Với người giám quản : Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ; người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ. (Tt 1, 7-9)

Còn với Dòng là mục tử, là người sinh động hóa cộng đoàn và quản trị. Quyền bính ở đây là để thi hành sứ vụ, Thực hiện tinh thần liên đới và hiệp thông, tinh thần tản quyền và hỗ trợ. 

Khi nhìn đời sống thánh hiến với bộ mặt ngày càng có tính đa văn hóa và khi nuôi dưỡng tiến trình tái cấu trúc.

Thưa quý Cha, quý Thầy và anh em.

Người lãnh đạo dù hoàn thiện đến đâu thì cũng bất lực trước đòi hỏi này của Chúa, của Hội Thánh và của Hội dòng. Là những người được đặc trách phục vụ trong Tỉnh. Với tất cả những yếu hèn và tội lỗi, mong manh như bình sành lọ đất như Thánh Phaolô kinh nghiệm : Điều tốt muốn làm tôi không làm. Điều biết là không tốt tôi vẫn cứ làm. 

Chúng con cảm thấy âu lo sợ hãi nhưng tin vào Chúa, với sự nâng đỡ với lời cầu nguyện, với cộng tác của anh em trong Tỉnh, của thân nhân bạn hữu, của anh chị em giáo dân nhất là các giáo dân thừa sai, giới trẻ thừa sai, anh em cựu tu sĩ, cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con hy vọng và tin tưởng sẽ có thể chu toàn nhiệm vụ sẽ lãnh nhận.

Xin cầu nguyện cho chúng con và chúng con sẽ cầu cho quý cha quý thầy và anh em để chúng ta đồng tâm nhất trí thi hành sứ mạng Chúa Cứu Thế ủy thác cho chúng ta hôm nay qua các quyết định của Tổng Công Hội và của Công Hội Tỉnh.

Nếu trong tiến trình sống, làm việc, thi hành quyết định của Tổng Công Hội và Công Hội Tỉnh có điều gì đáng trách, xin anh em hãy góp ý trực tiếp, cầu nguyện cho nhau và đối xử với nhau Thư Thánh Phaolô gửi trong thư : Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẽ cùng một niềm hy vọng. … Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. (Ep 4, 1-4; 29-32)

Với tinh thần cầu nguyện với sự hiệp thông huyn đệ này thì chắc chắn Chúa sẽ ở với chúng ta và chính Ngài xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta thành những chứng nhân hy vọng, vững bước theo chân Chúa Cứu Thế. Amen