“… Hôm nay mừng sinh nhật Nhà Dòng, anh chị em đến đây cầu nguyện cho Nhà Dòng. Nhưng mà điều sâu xa nhất mà chúng tôi cũng muốn đó là anh chị em chia sẻ chân trời sứ vụ mà tất cả chúng ta tháp nhập vào thân mình Chúa Kitô.

Chúng ta trở nên thân minh của Chúa chúng ta là thân mình thừa sai của Ngài. Sự năng động thừa sai đó là di chuyên trong Thán Thần và trong Máu cứu độ, trong tâm tư, như Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng hiến mình cho anh chị em của mình. Không có điều gì có thể cản bước được Chúa Cứu Thế, không có điều gì khiến cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế phải sợ hãi. Thừa sai của hy vọng mang tính chất của Chúa Cứu Thế là tên gọi của tất cả chúng ta. Chúng ta luôn luôn là thân mình thừa sai của Ngài, luôn luôn có Chúa Cứu Thế bên mình để mình và luôn luôn vượt qua sợ hãi để hiện diện và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi”.

Đó là tâm tình của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh (Cha Tổng Cố Vấn Trung) trước khi kết thúc bài giảng trong Thánh Lễ mừng sinh nhật 290 tuổi của Dòng Chúa Cứu Thế.

Dong-Chua-Cuu-The-05.jpg

Niềm vui, niềm hân hoan và nhất là tạ ơn Chúa về hồng phúc mừng sinh nhật 290 tuổi của Dòng Chúa Cứu Thế được diễn tả qua và trong Thánh Lễ tạ ơn.

Trong những ngày tuần thứ 2 của tháng 11, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang hiện diện tại tất cả mọi miền trên đất nước cũng như quý Cha đang thi hành sứ vụ ở nước ngoài đã cùng nhau tham dự kỳ thường huấn của năm 2022. Cùng với quý Cha, có quý thầy trợ sĩ và quý Thầy sinh viên Học Viện Thánh Anphongso.

Giữa kỳ thường huấn, hôm nay, ngày 9 tháng 11 là ngày mừng sinh nhật 290 tuổi của Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha, quý Thầy đã cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn lúc 18 giờ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hiệp thông trong Thánh Lễ có cộng đoàn dân Chúa thường hay lui tới với Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi ngôi Đền Thờ thân yêu này.

Chủ tế Thánh Lễ chiều nay là Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích.

Dong-Chua-Cuu-The-04.jpg

Để bắt đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh ngỏ với cộng đoàn ý của Thán Lễ hôm nay. Cùng với lời tạ ơn 290 năm hiện diện, trong Thánh Lễ này có quý Cha quý Thầy mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng, mừng ngọc khánh khấn dòng, mừng ngân khánh linh mục, mừng kim khánh linh mục, mừng sinh nhật 60 tuổi, 70 tuổi và 80 tuổi.

Cha Tổng Cố Vấn Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh đã chia sẻ trong Thánh Lễ này.

Mở đầu bài giảng, Cha Phaolo nói một chút về ý nghĩa của ngày Lễ hôm nay. Khi Thánh Anphongso chọn ngày 11 tháng 9 năm 1732 là ngày là ngày kỷ niệm cung hiến Thánh Đường Laterano dâng hiến cho Chúa Cứu Thế. Với ý nghĩa này, Thánh Anphongso muốn nói anh em và mọi người rằng rằng dòng này không gọi là dòng Anphongso mà là dòng được dâng hiến cho Chúa Cứu Thế và mang Danh Chúa Cứu Thế. Các Cha các Thầy được anh chị em gọi với cái tên rất thân thương các Cha các Thầy Dòng Chúa Cứu Thế hay nói cách khác các Cha các Tầy Chúa Cứu Thế. Tên gọi đó là căn tính của các Cha các Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.

Điều thứ 2 Thánh Anphongso muốn nói nền tảng Dòng Chúa Cứu Thế là là Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế.

Và rồi Cha Phaolo mời cộng đoàn cùng nhìn đến tâm tình của Thánh Anphongso đó là Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Người. Cha Phaolo chia sẻ về hôm diện kiến với Đức Thánh Cha Phanxico. Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi Dòng Chúa Cứu Thế mở ra chân trời sứ vụ.

Dong-Chua-Cuu-The-08.jpg

Từ mà Đức Thánh Cha tặng cho Dòng Chúa Cứu Thế là chân trời sứ vụ. Nếu không có chân trời sứ vụ thì không hiểu được. Muốn có chân trời sứ vụ thì phải lên đường.

Chủ đề Tổng công hội 26 là những thừa sai hy vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế …Đức Thánh Cha nói hy vọng là gì ? Hy vọng là can đảm bước theo Chúa Kitô Cứu Thế và can đảm đến với anh chị em của mình bằng lòng thương xót và yêu thương.

Cha Phaolo kể lại tâm tình của quý Cha Dòng Cứu Cứu Thế ở Ukraine thật tuyệt vời. Giữa cuộc chiến đầy nguy hiểm nhưng quý Cha vẫn hiện diện với dân chứ không rời đi để tìm sự an toàn cho bản thân. Cha Phaolo nói Cha Tổng Quyền nhắn tin cho Cha rằng vào tháng 12 Cha Tổng Quyền sẽ đến Ukraine và hiện diện với anh em của mình.

Tất cả những điều đó, Cha Phaolo mời gọi cộng đoàn hãy hiến thâm mình vì sứ vụ, cách riêng quý Cha quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thể phải trở nên những thừa sai hy vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế.

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Giám Tỉnh Giuse cảm ơn và nhờ anh chị em cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Nhà Dòng. Cha cũng thông báo cho anh chị em biết là trong Tổng Công Hội 26 vừa qua, Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh đã được bầu làm Tổng Cố Vấn. Kèm theo đó, Cha Giám Tỉnh cũng công bố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông là Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế trong nhiệm kỳ tới bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2023.

Tạ ơn Chúa, ngay giữa lòng Hội Thánh Chúa đã cho khai sinh Dòng Chúa Cứu Thế. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ và gìn giữ Dòng Chúa Cứu Thế trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa cũng như Cha Thánh Anphongso, các Thánh và các Chân Phước trong Dòng.

Lm. Anmai, CSsR

Dong-Chua-Cuu-The-01.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-02.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-03.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-06.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-07.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-09.jpg

Dong-Chua-Cuu-The-10.jpg