Sự phục vụ đầy anh hùng của Mẹ Têrêxa dành cho người nghèo được thực hiện qua lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

EUCHARIST-COMMUNION-MOTHER-TERESA-MASS.jpg

Một trong những “bí quyết”
giúp cho Mẹ Têrêxa Calcutta thành công với tư cách là một nhà thừa sai bác ái
đó là cam kết mỗi ngày dành một giờ chầu trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ Têrêxa
luôn vững vàng vì tin rằng cầu nguyện trước Chúa Giêsu là điều cần thiết cho
công việc của mình giữa những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Mẹ Têrêxa đã có một bài
phát biểu mạnh mẽ trước nhiều người triệu tập trong dịp Đại hội Thánh Thể ở
Philadelphia vào năm 1976 và đã nhắc lại sự thật đơn sơ này.

“Để
có thể sống trọn các lời khấn này, bốn lời khấn, chúng tôi cần phải để cuộc đời
mình được đan dệt bằng Bí tích Thánh Thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu
một ngày của chúng tôi với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Với Người chúng
tôi tiến tới. Và khi trở về vào buổi chiều chúng tôi có một giờ thờ phượng Chúa
Giêsu trong Bí tích cực thánh, và lúc này bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên, rằng chúng
tôi không cắt giảm công việc của mình đối với người nghèo”.

Thật vậy, mẹ Têrêxa đã xác
tín rằng mẹ có thể yêu thương người nghèo nhiều hơn nhờ giờ chầu Thánh Thể của
mẹ.

“Điều
đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, nhưng
tôi nghĩ chúng tôi yêu thương người nghèo bằng một niềm tin sâu xa và một tình
yêu vĩ đại”.

Dòng Thừa Sai Bác Ái mà Mẹ
Têrêxa thành lập vẫn tiếp tục truyền thống này, và luôn luôn dành thời gian để
cầu nguyện trước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Điều đó luôn là nền tảng
của họ cho đến hôm nay, và là điểm tựa đối với công việc của họ giữa người
nghèo.

Mẹ Têrêxa tin rằng nếu bạn
muốn yêu thương người nghèo một cách mãnh liệt hơn, bạn cần dành nhiều thời
gian hơn cho việc chầu Thánh Thể.

Philip Kosloski

Hoàng
Bình Vương
chuyển ngữ

(gpquinhon.org 06.09.2021/ aleteia.org)