Ngày hôm nay, hãy cầu xin Chúa ban sức mạnh để chịu đựng mọi thử thách và hướng dẫn để biết cách làm theo thánh ý Người.

cau-nguyen.jpg
Fred de Noyelle | Godong

Thi hành ý Chúa muốn không phải lúc nào cũng là chuyện dễ
dàng và 
điều này thường thử thách sức mạnh tinh thần của chúng
ta. 
Cậy dựa vào chính mình, chúng ta sẽ
hoàn toàn thất bại, nhưng với Chúa, chúng 
ta có
thể làm bất cứ điều gì
.

Dưới đây là một lời cầu nguyện ngắn được trích từ Sách Kinh Công giáo Bỏ túi, để cầu xin Chúa ban ơn sức mạnh và soi dẫn.

Lạy
Chúa Giêsu Kitô, 
xin cho thánh ý Chúa được thể hiện
dưới đất cũng như trên 
trời.

Hôm nay con dâng mình
trong sự tùng phục khiêm nhường 
để thi hành thánh ý Chúa.

Xin thêm sức cho linh
hồn con bằng sức mạnh từ ơn trên
,

để con có thể chịu đựng với lòng nhẫn nại của một Kitô hữu đích thực,

tất
cả những 
gì là bất an, buồn sầutrăn trở và
khó khăn của ngày hôm nay

và để con có thể vui vẻ đón nhận như những điều đó phát xuất từ tay Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi mọi cám dỗ

và xin trở nên thành luỹ bảo vệ con trước mọi cuộc tấn công của kẻ thù.

Xin hướng dẫn con đi
theo con đường 
ngay chính hôm nay,

để con sẵn sàng và vui lòng làm
bất cứ điều gì 
vì sáng danh Chúa.

Amen. 

Tác giả: Philip
Kosloski

Chuyển ngữ: Phil.
M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net / aleteia.org)