Thánh Irênê được biết đến vì lòng khát khao sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và việc bày tỏ người khác thấy vẻ đẹp của chân lý.

irenaeus.jpg
Zvonimir Atletic | Shutterstock

Thánh Irênê thành Lyon là nhà hộ giáo tầm
cỡ của Giáo Hội Công Giáo vào thế kỷ thứ 2, người đã chỉ cho những người khác
thấy những sai lỗi trong đường hướng của họ.

Những nỗ lực của ngài đã mang lại cho
ngài danh tiếng là người bắc cầu cho sự hiệp nhất mọi Kitô hữu dưới một mái nhà
của Giáo Hội Công Giáo. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã loan báo rằng Thánh
Irênê sẽ được tôn phong là một Tiến Sĩ Giáo Hội, với tước hiệu “Tiến sĩ của Hiệp
nhất”.

Dưới đây là lời cầu nguyện khấn xin sự
chuyển cầu của Thánh Irênê cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu, một sự hiệp nhất
được thiết lập thông qua đối thoại hòa bình.

Lạy Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi Thánh
Giám mục Irênê

để cũng cố giáo lý chân chính và hoà
bìnhtrong Giáo Hội,

nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin
ban cho chúng con

ơn được đổi mới trong đức tin và đức ái,

để chúng con có thể luôn chuyên tâmnuôi
dưỡng sự hiệp nhất và hòa thuận.

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng
con,

Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa
trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

đến muôn thuở muôn đời. [Amen]

Theo Philip Kosloski 

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên