Trong sứ điệp gửi những người tham gia Ngày Hành hương toàn quốc của các gia đình vì gia đình, của Ý, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới năm 2022, sẽ diễn ra tại Roma từ 22-26/6 năm tới (2022), và đồng thời tại các cộng đoàn giáo phận trên khắp thế giới.

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con quy tụ trước
nhan Cha, ngợi khen và cảm tạ Cha về món quà tuyệt vời là gia đình.

Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đã
được thánh hiến trong bí tích hôn phối, để mỗi ngày họ có thể tái khám phá ơn
huệ đã nhận lãnh và, như các Giáo hội tại gia bé nhỏ, họ biết làm chứng cho sự
Hiện diện của Cha và cho tình yêu mà Chúa Kitô đã yêu thương Giáo hội.

Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho các
gia đình đã trải qua những khó khăn và đau khổ, bệnh tật, hoặc những nguy hiểm
mà chỉ mình Cha biết: xin nâng đỡ các gia đình và giúp họ nhận biết con đường
nên thánh mà Cha đã gọi họ, để họ có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ
của Cha và tìm ra những cách thức mới để tăng trưởng trong tình yêu.

Chúng con cầu nguyện cùng Cha cho các
thiếu nhi và các bạn trẻ, để họ có thể gặp gỡ Cha và hân hoan đáp lại ơn gọi mà
Cha đã dành cho họ; chúng con cầu nguyện cho các bậc cha mẹ và ông bà, để họ ý
thức rằng họ là dấu chỉ của tình phụ tử và mẫu tử của Thiên Chúa khi chăm sóc
thể xác và tinh thần cho các con cái mà Cha ủy thác cho họ; nhờ kinh nghiệm
huynh đệ mà gia đình có thể trao cho thế giới.

Lạy Chúa, xin giúp cho mọi gia đình có
thể sống đúng ơn gọi nên thánh trong Giáo hội như là một lời mời gọi trở thành
người giữ vai chính trong việc rao truyền Tin Mừng, trong việc phục vụ sự sống
và hòa bình, trong sự hiệp thông với các linh mục và những người ở mọi bậc sống
khác.

Xin Chúa chúc lành cho cuộc Gặp gỡ các
Gia đình Công giáo Thế giới. Amen.

giadinh.jpeg

(Vatican
News
11.09.2021)