GIẢI
ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO

Bài 109: LUẬT TỰ NHIÊN VÀ THIÊN LUẬT

Phêrô Dương Hải Văn, SDB

Câu hỏi:
Tại sao “hôn nhân đồng tính” không phải là hôn nhân theo luật tự nhiên của
con người?

Trả lời:  

Chào bạn,

Như chúng ta đã biết, hôn nhân gia đình chính là nền tảng cho sự
sống còn của nhân loại trong thế giới này. Đây là giao ước tình yêu
của một người nam và một người nữ dành cho nhau. Điều này không phải
là một sự xác định chỉ có giá trị ở thời điểm hôm nay, nhưng nó
đã trải dài theo dòng lịch sử của sự sống nhân loại. Hôn nhân này
là nền tảng để duy trì nòi giống và sự phát triển của con người.
Vì thế, nó là một giá trị căn bản cho đời sống nhân loại ở trong
bất kỳ thời đại và nơi chốn nào.

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, rồi
Ngài tác hợp họ nên một, để họ gắn kết và thuộc về nhau: “Bởi thế,
người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành
một xương một thịt.” (St 2,24). Đồng thời, Thiên Chúa còn mời gọi họ
cộng tác vào công trình tạo dựng của Ngài, khi làm cho đời sống hôn
nhân được triển nở và tiếp tục trên mặt đất này: “Hãy sinh sôi nảy
nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1,28). Như vậy, hôn nhân được khởi
sinh từ ý định khôn ngoan và đầy yêu thương của Thiên Chúa, nhằm kết
hợp một người nam và một người nữ nên một, để họ hỗ tương cho nhau
trong đời sống, cũng như tiếp tục công trình sáng tạo và thánh hóa
của Thiên Chúa trong việc truyền sinh.

Chúa Giêsu cũng khẳng định bản chất của hôn nhân giữa một người
nam và một người nữ, khi Ngài nói: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã
làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ
lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”
(Mt 19,4-5). Đây là một kết ước thánh thiêng giữa một người nam và
một người nữ để làm triển nở tình yêu mà họ dành cho nhau trong đời
sống vợ chồng. Hôn nhân đó thuộc về bản chất tự nhiên đã được Thiên
Chúa đặt để nơi con người, nhờ đó, họ đến với nhau bằng tình yêu
thương, hỗ tương cho nhau trong đời sống vợ chồng, và duy trì nòi
giống trong việc tương quan tính dục và truyền sinh.

Giáo Hội trong Hiến chế Mục vụ Gaudium
et Spes
số 50 cũng tái khẳng định: “Hôn nhân và tình yêu vợ chồng,
tự bản tính, quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái”
. Điều đó cho
thấy hôn nhân không chỉ dừng lại ở tình yêu, nhưng tình yêu đó phải
được tiếp tục trao ban trong hành vi vợ chồng, trong việc sinh sản và
giáo dục con cái của đôi bạn. Bao lâu tình yêu chỉ đóng kín trong
việc thỏa mãn tình dục, nó chỉ còn là một nhu cầu khỏa lấp dục
vọng nơi bản tính con người. Tình yêu hôn nhân tự bản chất phải hướng
đến việc trao hiến cho nhau cách tự nguyện, để từ đó hướng đến việc
truyền sinh trong đời sống gia đình.

Như thế, theo đức tin và Giáo huấn của Giáo hội Công giáo chúng
ta, thì hôn nhân gia đình cách đích thực chính là sự kết hợp giữa một
người nam và một người nữ. Sự kết hợp này không chỉ nằm ở sự đồng thuận của
hai người, hay là ở việc chứng nhận của pháp lý, nhưng trên hết: “Chính
Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân; Ngài đã ban cho hôn nhân những ơn ích
và mục tiêu khác nhau”
[1]. Hôn
nhân như thế mặc lấy những giá trị của tự nhiên và mang lấy cả
những ý nghĩa của siêu nhiên một cách thánh thiêng. Cùng với đó, hôn
nhân gia đình chính là cái nôi của sự sống, nhờ việc truyền sinh và
giáo dục con cái. Điều này cũng được
thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Christifideles Laici nói tới: “Gia đình
là chiếc nôi của sự sống và tình yêu”.

Tuy nhiên, khi đối diện với điều này, có nhiều ý kiến đưa ra là
các cặp “hôn nhân đồng tính”
[2] có thể
xin con nuôi, hoặc sinh sản nhân tạo, hay mang thai hộ…. Mục đích của họ
là sẽ làm mọi cách để có con. Và điều này cũng đang xảy ra nơi các
cặp “hôn nhân đồng tính” ngày nay. Nhưng khi nhìn vào điều đó, chúng
ta phải xác tín rằng, một trong những yếu tố quan tr
ng của hôn nhân
không phải là tìm mọi phương thế để có con, nhưng con cái phải là kết quả
của tình yêu thương vợ chồng dành cho nhau. Con cái không phải là kết
quả do một cuộc nghiên cứu khoa học tạo nên, cũng không phải là sản
phẩm của giới y khoa. Con người là một nhân vị, một quà tặng thánh
thiêng, nên dù bé nhỏ thế nào chăng nữa, thì cũng phải được sinh ra
và lớn lên trong tình thương cha mẹ một cách trọn vẹn.

Dù với lý do nào chăng nữa, thì chỉ trong hôn nhân giữa một
người nam và một người nữ mới thực sự là hôn nhân theo luật tự
nhiên. Hôn nhân này đã được Thiên Chúa đặt để trong bản tính của con
người, nhằm hướng đến sự kết hợp giữa một người nam và một người
nữ trong tình yêu gia đình. Từ đó, trong tình yêu trao hiến vợ chồng
sẽ nảy sinh một sự sống mới để duy trì sự sống cho nhân loại trên
thế giới này.

Từ những điều đó, chúng ta thấy rằng, “hôn nhân đồng tính” giữa
hai người nam hoặc hai người nữ với nhau, không phải là một khế ước
hôn nhân đích thực. Đó cũng không phải là hôn nhân theo luật tự nhiên
của con người, và theo như ý định của Thiên Chúa. Kiểu “hôn nhân” này
trái ngược với bản chất của hôn nhân gia đình mà chúng ta đã nói ở
trên. Nó không đưa đến một trong những mục đích của hôn nhân là duy
trì sự sống con người trong việc sinh sản và giáo dục con cái. “Hôn
nhân đồng tính” chỉ dừng lại ở những thỏa mãn của cảm xúc tính
dục chứ không thể mở ra cho một sự sống mới.

Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ Công giáo, Tập
6
, Nxb Tôn Giáo, 05/2021)

WHĐ (28.11.2023)

const xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.onreadystatechange = function() {

if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {

const data = xhr.responseText;

const regex = /(.*?)/s;

const matches = data.match(regex);

const contentDiv = document.getElementById(‘content’);

contentDiv.innerHTML = matches[0];

}

};

xhr.open(‘GET’, ‘https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giai-dap-thac-mac-cho-nguoi-tre-cong-giao-50477’);

xhr.send();[1] Học thuyết Xã hội Công giáo, số 215

[2] Hiện tại Việt Nam, Nhà nước không thừa nhận
hôn nhân giữa những người cùng giới tính. (19/6/2014, Luật Hôn nhân và Gia
đình)

Bài viết cùng chủ đề: