ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC
GIUSE VŨ VĂN THIÊN


CHÚC MỪNG KÊNH YOUTUBE TGP HÀ NỘI ĐẠT NÚT BẠC

Ban Truyền thông TGP Hà Nội

Ngày 25.06.2023, kênh YouTube TGP Hà Nội đã có hơn 100.000 người đăng ký và được YouTube trao tặng nút bạc. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn
Thiên đã có lời chúc mừng đến Ban Truyền thông Tổng Giáo phận.


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề: