Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng lời cầu nguyện của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI lên Thánh Giuse

giuse.jpg

Đức
Thánh Cha Phanxicô tiếp tục với loạt bài suy niệm của ngài về Thánh Giuse tại
buổi tiếp kiến ​​chung ngày 12 tháng Giêng, và như ngài đã làm với các bài giáo
lý khác, ngài kết thúc bằng một lời cầu nguyện.

Lần
này, ngài đọc lại lời cầu nguyện mà Thánh Phaolô VI đã dâng lên cho Thánh Giuse
vào ngày 01 tháng 5 năm 1969:

Lạy
Thánh Giuse,

Quan
thầy của Hội Thánh!

Ngài
là Đấng đã ở bên cạnh Ngôi Lời nhập thể,

đã
làm việc hằng ngày để tìm kiếm kế sinh nhai


kín múc từ Người sức mạnh để sống và lao nhọc;

ngài
đã trải qua nỗi lo lắng vì ngày mai,

nỗi
cay đắng của cảnh nghèo, nỗi bấp bênh của công việc:

Ngày
nay, ngài chiếu toả gương sáng của ngài,

hèn
mọn trước mắt người đời

nhưng
lại cao trọng vô cùng trước mặt Thiên Chúa:

xin
che chở người lao động nơi cuộc sống khó khăn hàng ngày của họ,

bảo
vệ họ khỏi sự ngã lòng,

khỏi
sự nổi loạn tiêu cực,


khỏi những cám dỗ yêu thích hưởng thụ;


xin giữ hoà bình trên thế giới,

một
nền hoà bình mà chỉ có nó mới có thể bảo đảm cho sự phát triển của các dân tộc.
Amen.

Theo
Kathleen N. Hattrup

Chuyển
ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)