Bản văn không quá nặng về lý thuyết, cũng không nhằm trình bày những suy tư thần học, nhưng đưa ra một loạt các câu hỏi để các tham dự viên cùng nhau phân định, liên quan đến các chủ đề nổi cộm được tìm thấy trong các tài liệu đúc kết của các khóa họp châu lục.

Nguồn: vaticannews.va