ĐỨC TGM GIUSE VŨ
VĂN THIÊN
CHÚC TẾT TỚI TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA TGP HÀ NỘI

WGPHN (21.01.2023)
– Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên có lời chúc tết của tới
cộng đoàn dân Chúa TGP Hà Nội qua Video dưới đây:

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề: