Đăng ký học giáo lý 2019

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Dành cho các bé có gia đình thuộc Gx. Tân Hưng và lần đầu tiên học tại Giaó xứ, có giấy nhập xứ hoặc xác nhận từ ông trùm giáo họ mình đang ở.

Mục có dấu * là bắt buộc phải nhập

XIN QUÝ PHỤ HUYNH KIỂM TRA THẬT KỸ THÔNG TIN TRƯỚC KHI NHẤN NÚT GỬI