❤ Ban Điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam kêu gọi các Xứ đoàn TNTT trên toàn quốc, ngoài việc cầu nguyện, chúng ta hãy cùng hy sinh ít nhất một bữa ăn sáng, dành số tiền đó để đóng góp giúp đỡ các em thiếu nhi tại các Xứ đoàn miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lụt.


https://youtu.be/WYpByfms8iU

❤ ❤ ❤ ❤ Các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể ơi!!!!!!!!!    ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Cùng nhau hành động các bạn nhé!

 Last modified on Wednesday, 24 March 2021 17:57

Nguồn: tntt.vn