TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI ỦY BAN GIÁO DÂN NĂM 2022

Ban Truyền thông TGP Huế

Đại hội Ủy ban Giáo Dân năm 2022 với chủ đề: “Người
giáo dân trong Hội thánh hiệp hành” đang được tổ chức tại Linh địa La Vang từ thứ
Hai ngày 19 đến thứ Năm ngày 22/9/2022. Sau đây là chương trình và video trực
tiếp từ Đại hội:

1. Chiều thứ Hai ngày 19/09/2022:

19h30’: Khai mạc Đại hội, Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

2. Thứ Ba ngày 20/09/2022.

5g30’: Kinh sáng và thánh lễ

9g00’: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh giảng huấn

15g00’: Lời Chủ Chăn (Đức Giám Mục giảng huấn)

(Chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật cho đến ngày thứ Năm 22/09/2022)

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Huế