THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN THÁNG
07/2023

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
HIỆP HÀNH

NOI GƯƠNG THÁNH LINH
MỤC PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ

VÀ THÁNH GIÁO DÂN
EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

Anh chị em thân mến,

Trong tháng 07 này, Giáo Phận Long Xuyên chúng ta có một số
sự kiện quan trọng, cụ thể, ngày 13/07 là ngày truyền chức linh mục, ngày 31/07
là lễ kính hai thánh tử đạo của Giáo Phận Long Xuyên, Thánh linh mục Phêrô Đoàn
Công Quý và Thánh giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ
Giáo Xứ và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Long Xuyên. Trước đó, ngày
30/07 là ngày truyền chức phó tế tại họ đạo Đầu Nước, nay là họ đạo Cù Lao
Giêng, quê hương của Thánh Phụng và là giáo xứ mà Thánh Quý là Cha sở. Cũng
trong bầu khí của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI về một Hội
Thánh Hiệp Hành, nên Thư mục vụ tháng 07 có chủ đề: Giáo Phận Long Xuyên Hiệp
Hành Noi Gương Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Giáo Dân Emmanuel Lê
Văn Phụng.

Trước hết, xin Lời Chúa trong trình thuật phép lạ hóa bánh
ra nhiều (Mt 14,13-21; Mc 6,31-44; Lc 9,10-17; Ga 6,5-15) hướng dẫn chúng ta
triển khai chủ đề của thư mục vụ này.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều được thực hiện để giải quyết một vấn
đề của cộng đoàn, đó là cả vạn người theo Chúa và đang đói trong hoang địa.
Phép lạ là kết quả của một sự hiệp hành. Hiệp hành giữa cá nhân em bé với Chúa
Giêsu qua trung gian các tông đồ (Ga 6,9). Hiệp hành giữa Chúa với đám đông dân
chúng qua trung gian các tông đồ, các tông đồ đón nhận bánh và cá từ Chúa
Giêsu, bẻ ra và trao cho dân chúng (Mt 14,19). Hiệp hành giữa đám đông với
nhau, khi từng cá nhân nhận bánh và cá từ các tông đồ để chia sẻ cho nhau (Lc
9,16). Kết quả của sự hiệp hành là chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, cả tập thể
5000 đàn ông được ăn no nê mà còn dư 12 thúng vụn bánh và cá (Mc 6,44).

Quả thật, trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trình bày
một vị Thiên Chúa hiệp hành với con người. Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế trở
thành Emmanuel – Hiệp hành với con người. Ở đây, Thiên Chúa hiệp hành với con
người để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của con người. Trình thuật cũng biểu lộ,
con người có nhu cầu hiệp hành với nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người có tính
hiệp hành, có nam có nữ. Rất cần thiết sự hiệp hành của nhau để cùng nhau tiến
bước hướng về phía trước và cùng nhau vượt qua những thách đố trong kiếp sống
làm người. Trình thuật còn khẳng định, không chỉ con người cần hiệp hành của
nhau, mà con cần sự hiệp hành của Thiên Chúa. Chính bởi quyền năng và tình yêu
của Thiên Chúa, mà sự hiệp hành của con người có kết quả là một phép lạ. Phép lạ
hóa bánh ra nhiều là biểu tượng cho sự hiệp hành trong phép lạ bí tích Thánh Thể.
Và phép lạ bí tích Thánh Thể là biểu tượng cho con người trở thành hiện thân của
chính Thiên Chúa Ba Ngôi cùng nhịp bước với nhau và cùng nhịp bước với con người.

Thánh Quý và Thánh Phụng trở thành mẫu gương về sự hiệp hành
cho Giáo Phận Long Xuyên. Đó là sự hiệp hành của giáo sĩ và giáo dân, để phục vụ
con người, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn thời cấm đạo. Đây cũng là mẫu
gương đón nhận sự hiệp hành của Thiên Chúa với con người, biểu tượng cho tình
yêu và sức mạnh của Thiên Chúa được thực hiện trong sự mỏng dòn với nhiều giới
hạn của con người. Đây cũng là mẫu gương cho sự hiệp hành của con người với
Thiên Chúa, biểu tượng cho niềm tin, sự phó thác, và lòng trông cậy của con người
đối với một Thiên Chúa, đặc biệt là trong đau khổ và cái chết. Trong trường hợp
này, sự huyền nhiệm là con người hiệp hành với nhau và hiệp hành với Chúa Kitô
trong mầu nhiệm vượt qua, để cùng lãnh nhận triều thiên tử đạo.

Anh chị em thân mến,

Hiệp hành trở thành một đòi hỏi cho Giáo Phận Long Xuyên khi
thi hành sứ vụ. Hiện tại, hàng giáo sĩ của Giáo Phận là 351 linh mục cùng với
14 phó tế. Tập thể các tu sĩ nam nữ đang hiện diện và hoạt động trong Giáo Phận
là trên 500, trong đó có 42 tu sĩ có chức thánh linh mục. Giáo sĩ và tu sĩ
trong Giáo Phận đang được mời gọi hiệp hành với trên 200 ngàn giáo dân, đặc biệt
là với giáo dân làm tông đồ, điển hình là 913 vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục
Vụ Giáo Xứ, 1564 Giáo lý viên, 601 Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ,
6907  huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và
nhiều giáo dân làm tông đồ trong các đoàn hội đạo đức.

Giáo Phận cầu mong và cầu nguyên để trở thành cộng đoàn tín
hữu sống hiệp hành, nhằm xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong Giáo Hội. Đồng
thời, đây cũng là cộng đoàn đang ước mong hiệp hành với khoảng 4,7 triệu dân cư
trong địa bàn của Giáo Phận với nhiều tôn giáo và triết lý sống; hiệp hành bằng
cách trao tặng cho nhau niềm vui tinh thần và tình yêu vô điều kiện. Đây là lý
tưởng hiệp hành của Giáo Phận cùng với những tâm hồn thành tâm thiện chí nhằm
thi hành sứ vụ của Chúa Kitô là xây dựng Nước Thiên Chúa là sự công chính bình
an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Cụ thể, thư mục vụ xin giới thiệu những đề xuất cho sinh hoạt
tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng trong tháng 07.

1/ Áp dụng cho Ban Mục Vụ Giáo Phận: Ban Mục Vụ Giáo Phận đã
được hình thành từ Hội Đồng Linh Mục. Mục tiêu của Ban Mục Vụ Giáo Phận là thực
hiện lý tưởng hiệp hành để cộng tác với nhau, hoạch định, cổ vũ, thực hiện và
lượng giá chương trình tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng của Giáo Phận. Ban Mục
Vụ Giáo Phận ước mong sẽ có sự tham gia của tu sĩ và giáo dân.

2/ Áp dụng đặc biệt cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ: Trong tháng
07 này, Giáo Phận tổ chức HĐMVGX kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2023 và bắt đầu nhiệm
kỳ mới 2023-2027. Đây là cơ hội thực hiện sự thỉnh ý hiệp hành. Trong dịp này,
tại các giáo xứ giáo họ, các linh mục và giáo dân có cơ hội cùng nhau lượng giá
nhiệm kỳ qua với tâm tình tạ ơn, sám hối và rút ra những bài học kinh nghiệm.
Đây cũng là cơ hội linh mục và giáo dân có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và phân định
với tâm tình phó thác, cầu tiến, và nhiệt tình dấn thân thi hành sứ vụ cho nhiệm
kỳ mới.

3/ Áp dụng cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Thánh
Emmanuel Lê Văn Phụng là bổn mạng của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận
Long Xuyên. Trong dịp này, các Cha tuyên uý, các tu sĩ và chủng sinh trợ uý,
các huynh trưởng của liên đoàn, của hiệp đoàn, của xứ đoàn…, thể hiện tinh thần
hiệp hành qua các cuộc hội họp để đề ra những sáng kiến mục vụ thiếu nhi, đặc
biệt là cho chương trình mục vụ kỳ hè, để thiếu nhi cảm nhận được sự yêu thương
của Chúa và của Giáo Phận.

4/ Áp dụng cho các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, các đoàn hội…:
Với trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, cộng đoàn Giáo Phận được mời gọi đặt
trọng tâm của đời sống Kitô hữu vào Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt là tham dự
Thánh Lễ. Ở đây, sự hiệp hành được biểu lộ qua tính cộng đoàn, mời gọi mọi người
tham gia tích cực vào Thánh Lễ, đặc biệt là vai trò của giáo dân tham gia vào
việc cử hành Thánh lễ phải được tôn trọng.

5/ Áp dụng cho những cuộc hội họp: Định kỳ theo quy chế hay
nội quy của các cộng đoàn. Đây là tiến trình gặp gỡ, lắng nghe, phân định, phân
công, và thực hiện. Chủ yếu là mọi người đều ý thức mình là dụng cụ của Chúa
Thánh Thần đang cùng nhau tìm biết và thực hiện ý Chúa, để hình thành gia đình
của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến!

Lý tưởng là Giáo Phận đang xây dựng cách sống, cách hoạt động,
và cách đào luyện sự hiệp hành với Chúa và với nhau. Kết quả mà Giáo Phận mong
đợi là mỗi người và mọi người được đào tạo và tự đào tạo để có thể hiệp hành với
Chúa và với nhau, nhờ đó sứ vụ của Chúa Kitô được thực hiện cách hiệu quả trên
phần đất của Giáo Phận.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong Giáo Phận và huấn
luyện Giáo Phận tinh thần hiệp hành noi gương các vị tiền bối của Giáo Phận, đặc
biệt là hai Thánh Quý – Phụng.

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận
Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org
(27.06.2023)

Bài viết cùng chủ đề: