THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN
GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO

Nguồn: 

gpquinhon.org (22.01.2023)

Bài viết cùng chủ đề: