UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS VIỆT NAM

Địa chỉ: 319 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,

Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.


Điện thoại: +84 (28) 3727-1904


Email văn phòng: 
caritasvietnamccsa@gmail.com

Số 35/01/2021/CVN

 

THƯ ĐỨC CHA CHỦ TỊCH
CARITAS VIỆT NAM – KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP CI VÀ KHAI MẠC CHIẾN DỊCH TOGETHER
WE

Tp. Thủ Đức, ngày 25
tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Quý Cha Giám đốc Caritas các Giáo phận

Quý Cha thân mến,

Ngày 12/12/2021 sắp tới đây, Caritas Quốc tế sẽ mừng kỷ niệm
70 năm thành lập. Trong đại hội đầu tiên tổ chức tại Roma từ ngày 12-14/12/1951
có 13 thành viên. Đến nay, Caritas Quốc tế đã có 162 thành viên, hoạt động trên
200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Caritas Việt Nam được thành lập và gia nhập từ rất
sớm (1965) và tái lập vào năm 2008.

Caritas được Giáo hội ủy thác sứ vụ bác ái, Sứ vụ mà Đức
Giáo hoàng Phanxicô gọi là 
“một phần thiết yếu của Giáo hội.” Ngài
nói: 
“Nếu không có bác ái thì không có Giáo hội. Bác ái thể hiện tình
yêu của Giáo hội, và Giáo hội tự thể hiện qua bác ái” 
(Sứ điệp gửi Ban
điều hành Caritas, tháng 5/2013). Caritas trở thành 
“bàn tay yêu thương
và chăm sóc của Giáo hội” 
dành cho con người, đặc biệt người nghèo,
người bị loại trừ, và người dễ bị tổn thương.

Nhân dịp này, tôi xin giới thiệu hai sự kiện chính và mời
Quý Cha cổ võ anh chị em Caritas đồng hành.

1. Kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas

Trong hoàn cảnh đại dịch, ngày kỷ niệm 70 năm thành lập
Caritas sẽ không có những lễ nghi long trọng. Thay vào đó, dịp kỷ niệm đặc biệt
này sẽ được tổ chức theo tinh thần Hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục 2023,
qua việc lắng nghe chứng từ bác ái từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, có bảy hội
thảo qua Zoom (Webinar) cho bảy vùng: Châu Phi, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Caribe,
Châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, Châu Đại Dương, và Châu Á. Webinar vùng Châu Á
sẽ được tổ chức vào ngày 07/12/2021.

2. Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”

Nối tiếp chiến dịch “Chia sẻ hành trình” (Share the Journey,
2017-2021), Văn phòng Trung ương Caritas phát động chiến dịch 
“Chúng ta
cùng nhau”
 (Together We), kéo dài trong ba năm (2021-2024), với khẩu
hiệu 
“Hành động hôm nay vì ngày mai tươi đẹp hơn” (Act today
for a better tomorrow). Sứ điệp chính của chiến dịch này là cùng nhau chăm sóc
con người và chăm sóc thiên nhiên theo giáo huấn của Thông điệp 
Laudato
Sí và Fratelli Tutti.
 Các Caritas địa phương (Quốc gia, giáo phận,
giáo xứ) được mời gọi cùng khởi động chiến dịch này vào ngày 13/12/2021, ngay
sau ngày kỷ niệm 70 năm thành lập, Caritas Việt Nam sẽ có thông báo gởi đến Quý
Cha nội dung và các hoạt động cụ thể cho chiến dịch này, trong ngày khai mạc và
xuyên suốt ba năm thực hiện chiến dịch này.

Trong tinh thần hiệp thông và tham gia sứ vụ, kính mời Quý
Cha, tùy hoàn cảnh trong Giáo phận, có những hình thức động viên anh chị em
tham gia các sự kiện này, đặc biệt các hoạt động trong chiến dịch “Chúng ta
cùng nhau.” Thiết tưởng việc cùng nhau chăm sóc thế giới này như ngôi nhà chung
và chăm sóc mọi người như anh chị em sẽ là cách thức tuyệt vời để chúng ta sống
tâm tình Mùa Vọng đón mừng Con Thiên Chúa đến ở với chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Cha.

CHỦ TỊCH
UBBAXH-CARITAS VIỆT NAM

(đã ấn ký) 

Tôma Aquinô VŨ
ĐÌNH HIỆU

 

Nguồn: caritasvietnam.org (26.11.2021)