THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO
2023
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA

Nguồn: giaophanthanhhoa.net
(20.01.2023)

Bài viết cùng chủ đề: