THÔNG BÁO TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
DỊP LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIUSE
ĐỖ QUANG KHANG

Thứ Hai, ngày 13.12.2021

17 giờ 00: Kinh chiều
trọng thể.

Nghi thức tuyên
xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức tân Giám mục.Thứ Ba, ngày 14.12.2021

09 giờ 00: Thánh lễ
Tấn phong Giám mụcThứ Tư, ngày 15.12.2021

19 giờ 00: Thánh lễ
tạ ơn

Cử hành tại Nhà thờ
Chính tòa Bắc Ninh, được truyền hình trực tuyến trên website:
https://giaophanbacninh.org/ và kênh YouTube: Giáo phận Bắc Ninh.

Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

Nguồn: giaophanbacninh.org (11.12.2021)