THIỆP
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021


CỦA ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI


 – ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI
VIỆT NAM

WHĐ (24.12.2021)