THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC
GIUSE ĐỖ QUANG KHANG

Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

WGPBN (14.12.2021)
– Toà giám mục giáo phận Bắc Ninh: Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Đức cha
chính giáo phận đã chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Giuse Đỗ Quang
Khang. Hai vị phụ phong là Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám mục Tổng
giáo phận Hà Nội và Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP. Hồ
Chí Minh.Thánh lễ đồng tế có
sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức cha, quý cha trong và ngoài giáo phận,
đại diện các dòng tu, hiệp hội, cùng cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức
Tổng Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ: “Sứ mạng chính
yếu của một giám mục là hiệp hành với đoàn chiên”. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh:
“Giám mục là người ở giữa Dân Chúa và đi trên cùng một con đường với cộng đoàn
Dân Chúa.”


Trước khi kết thúc
thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh– Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
ngỏ lời chúc mừng Đức tân Giám mục.


Cha Gioakim Nguyễn
Đức Thành đọc thư chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Toà
thánh không thường trú tại Việt Nam.


Sau lời chúc mừng của
cha Tổng đại diện Phêrô – trưởng ban tổ chức, Đức tân Giám mục bày tỏ niềm tri
ân đến Thiên Chúa cùng quý Đức cha và cộng đoàn.


Thánh lễ khép lại
sau phép lành của Đức tân Giám mục Giuse.

Nguồn: giaophanbacninh.org