TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ TẤN PHONG
GIÁM MỤC

CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ GIUSE HUỲNH VĂN SỸ

Ban Truyền thông giáo phận Nha Trang

WGPNT (25.07.2023)
– Thánh lễ Tấn phong Giám Mục cho Đức cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ được diễn
ra lúc 5h00 ngày 27.06.2023 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Nguồn: giaophannhatrang.org

Bài viết cùng chủ đề: