TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI:
TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 6/2022 – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề: