PHỎNG VẤN

ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ QUANG KHANG


– GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BẮC NINH

WHĐ (01.12.2021) – Lúc 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức
Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà
Thánh không thường trú tại Việt Nam đã
thông
báo
: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Quang Khang, thuộc
linh mục đoàn Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục phó giáo phận
Bắc Ninh. Lễ tấn phong giám mục cho ngài được ấn định vào lúc 9g00 ngày 14
tháng 12 năm 2021 tại Giáo phận Bắc Ninh.

Trong dịp đặc biệt này, Truyền
thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có buổi phỏng vấn Đức Tân Giám mục Giuse về
tâm tình, sứ vụ và huy hiệu giám mục của ngài, cũng như những chuẩn bị cho
thánh lễ tấn phong sắp tới…


Truyền thông HĐGMVN